Leppävaaran vaalipaneelin tunnelmia

3AMK vaalipaneelien ensimmäinen tilaisuus pidettiin 27.2. Leppävaarassa Laurean kampuksella. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä Laurean opiskelijajärjestön Laureamkon kanssa, joka vastasi järjestelyistä. Vaalipaneeliin osallistui yhdeksän ehdokasta eri puolueista:

  • Eva Tawasoli, Vihreät
  • Joonatan Laine, Keskusta
  • Mikko Luoma, Liike Nyt
  • Neea Nukarinen, Vasemmistoliitto
  • Onni Rostila, Perussuomalaiset
  • Taru Salovaara, SDP
  • Tere Sammallahti, Kokoomus
  • Julia Ståhle, RKP
  • Kauko Pohjonen, Kristillisdemokraatit

Vaalipaneelin osallistujista kolme olivat Laurean alumneja. Paneelin kysymyksissä keskityttiin opiskelijaa lähellä oleviin kysymyksiin, kuten koulutuspolitiikkaan, mielenterveyteen, opiskelijoiden toimeentuloon sekä tulevaisuuteen. 

Erimielisyyksiä ja yhteisiä linjoja

Mielipiteet jakautuivat monessa kysymyksessä, mutta myös yhteisiä linjoja löytyi vasemmiston ja oikeiston väliltä. Paneelissa keskusteltiin muun muassa opiskelijoiden toimeentulosta, mielenterveydestä ja jaksamisesta. Monesta suunnasta tuli yhteinen toive siitä, että opintotuen tulorajaa nostettaisiin tai se poistettaisiin, ja näin mahdollistettaisiin opiskelijoille joustavampi toimeentulo. Myös perustuloa, opiskeluaikaa ja opintolainahyvitystä koskevia vaatimuksia sekä tukien korotusta pyöriteltiin ehdokkaiden välillä. Toisaalta resurssien vähyys ja valtion velan kasvu toistui keskustelussa, eikä osa ehdokkaista kokenut opiskelijoiden taloudellisen tilanteen parantamista erityisen tarpeellisena asiana.

Korkeakoulujen rahoitusta ja ja taloudellisia näkökulmia koulutuspolitiikkaan käsiteltiin myös keskustelussa. Monet kokivat nykyisen mallin toimimattomana ja liian tutkintokeskeisenä sekä epätasa-arvoisena ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen sekä eri korkeakoulujen välillä. Yhtä mieltä oltiin siitä, että yksityistä sektoria tulisi ottaa vahvemmin mukaan korkeakoulujen rahoitukseen. Lukukausimaksut taas jakoivat osalla ehdokkaista selvästi mielipiteitä.

Kulttuurinmuutosta tutkintokeskeiselle korkeakoulumaailmalle kaivattiin myös muiden aiheiden keskusteluissa. Ehdokkaat kokivat, että tutkintopapereita enemmän tulisi arvostaa opitun tiedon määrää ja laatua sekä tukea jokaisen yksilön omia tavoitteita ja vahvuuksia.

Työperäinen maahanmuutto ja kansainvälisten opiskelijoiden Suomeen jääminen jakoi mielipiteitä eri puolueiden edustajien välillä. Suomen kielen opettelun tärkeys toistui ja joustavampia tapoja opiskella kieltä kaivattiin. Monet ehdokkaista pitivät hyvänä ideana sitä, että EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksut palautettaisiin opiskelijoille, jos he työskentelisivät Suomessa määritellyn ajan, osa jopa ehdotti lukukausimaksujen poistoa kaikilta opiskelijoilta. Osa taas oli molempia ehdotuksia vastaan.

Paneelikeskustelu sujui kaikin puolin hyvin ja jokaisen ehdokkaan ääni ja mielipiteet tulivat kuulluksi hyvässä hengessä. 3AMK kiittää kaikkia paneeliin osallistuneita sekä Laureamkoa erittäin hyvin sujuneista järjestelyistä!

Jos et ehtinyt paikan päälle tai livestreamiin, on tallenne tilaisuudesta nähtävillä Laureamkon Instagram-tilillä.

Keskiviikkona 1.3. ja perjantaina 3.3. järjestetään myös Haaga-Helian ja Metropolian tiloissa vaalipaneelit, jonne kaikki halukkaat ovat tervetulleita seuraamaan.

Comments are closed.