Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutus syventää osallistujiensa ammattitaitoa

Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutuksen toteuttaminen on saanut Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen vuosiksi 2018-2023. Koulutus on Laurean, Haaga-Helian, Metropolian ja Tampereen ammattikorkeakoulun yhdessä suunnittelema ja toteuttama maksullinen koulutus. Ensimmäinen 60 opiskelijan ryhmä aloitti syksyllä 2018 ja valmistui viime toukokuussa. Tänä syksynä koulutuksen aloitti lähes 50 osallistujaa ja seuraava opiskelijaryhmä tähän vuoden kestävään koulutukseen aloittaa syksyllä 2020.

Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutus käynnistyi syyskuun lähipäivillä Haaga-Helia kampuksella Pasilassa ja lokakuun lähipäivillä Metropolian Myyrmäen kampuksella.  Koulutuksen kuudes lähiopetuspäivä, perjantai 22.11.2019 käynnistyi Keskon kehityspäällikkö Juha-Pekka Pyhäjoen luennolla.

Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella oli heti aamusta keskittynyt tunnelma. Pyhäjoki pureutui esityksessään digitaaliseen transformaatioon talousohjauksessa ja älykkääseen automaatioon Keskon strategian näkökulmasta. 

Esitys herätti kuulijoissa runsaasti keskustelua ja Pyhäjoki joutuikin vastaamaan useisiin kiperiin kysymyksiin. Kysymykset liittyivät niin kansainvälisyyteen automaatiossa, kuin myös taloushallinnon ratkaisuihin automaation näkökulmasta. Esille nousi niin ikään Keskon oma toiminta automaation käyttöönoton onnistumisessa.

Keskon Juha-Pekka Pyhäjoki Tikkurilassa.
Keskon Juha-Pekka Pyhäjoki Laurean kampuksella Tikkurilassa 22.11.2019.

Päivien muut luennot toivat mukanaan uusia näkemyksiä

Edeltävä, eli torstain lähiopetuspäivä oli hieno aloitus koulutuksen kahdelle opintojaksolle: Digitaalisen raportoinnin kehittäminen ja Visualisointi ja analytiikka. Prosesseista ja ohjelmistorobotiikasta piti luennon Riikka Bekkhus Nordomus Oy:stä ja Haaga-Helian lehtori Lauri Tapola kertoi, miten laaditaan selkeä tietoarkkitehtuurin kuvaus.

Juha Jokinen SAS Finlandista piti opiskelijoille työpajaa missä päästiin kokeilemaan SAS JMP-ohjelmistoa, tehtiin analytiikka harjoituksia ja tutustuttiin SCYP sertifikaattiin. Opintoihin kuuluu myös SAS:n verkkokurssi Statistical Thinking for Industrial Problem Solving. Kurssin aikana opiskelijat pohtivat oman organisaationsa ongelmia ja käyttävät erilaisia työkaluja ja menetelmiä niiden ratkaisemiseen.

 

Perjantaina oli varattu aikaa työpajoille ja käytännön harjoitteluun. Opiskelijat saivat valita kumpaan työpajaan he osallistuivat: Haaga-Helian lehtori Jussi Hanni piti työpajaa Power BI -työkalusta. Samaan aikaan Cubiq Analyticsin konsultit, Matias Merikallio, Henri Hassinen ja Robin Bui opastivat raporttien laatimiseen Qlik Sense data-analytiikkatyökalulla.

Hannin koulutus keskittyi Power BI-työkalun näkökulmasta niin datan automaatioon ja visualisointiin, kuin myös itse taloushallintoon. Opiskelijat hyödyntävät osaamistaan myös kevään aikana, kun he laativat omalle organisaatiolleen visuaalisia raportteja. Hanni korosti myös, miten datan visualisoinnin oppeja voi soveltaa muuhunkin kuin talouteen ja yrityksiin.

Pasi Kuusijärvi Laureassa 22.11.2019.
TUNI:n Pasi Kuusijärvi Laureassa 22.11.2019.

Korkeakoulurajat ylittävä toiminta on avainasemassa

 

Päivään osallistui myös yksi koko koulutuksen järjestäjistä, TAMKin laskentatoimen ja talousjohtamisen lehtori Pasi Kuusijärvi.  Koulutuksen tammikuun lähipäivät järjestetään Tampereella.  Kuusijärvi on ollut mukana toiminnassa Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutuksen alkuajoilta asti ja kuvailee sitä merkittäväksi.

-Alussa meillä oli enemmän hakijoita kuin paikkoja. Tämä ei sinänsä ole kummallista, koska mielestäni tämä on konkreettisin AMK-verkoston avulla koottu opintokokonaisuus. Tähän ei yksittäinen korkeakoulu pysty, Kuusijärvi kertoo.

Kuusijärvi korostaa erityisesti yhdessä tekemistä, tiedon jakamista ja verkostoitumista. Nämä kaikki ovat erikoistumiskoulutuksessa ydinasemassa. Hän kertoo itsekin löytäneensä uusia AMK-rajat ylittäviä työkavereita.

-Korkeakoulurajojen ylittävästä yhteistyöstä ei ole ollut tähän asti muuta kuin pelkkää hyötyä. Myös osallistujien seassa on selvästi henkilöitä, jotka etsivät uralleen uutta suuntaa tai erikoistumista eri työkaluihin. Uudet kollegat ja verkostot ovatkin erittäin tärkeässä roolissa näiden uusien työkalujen opettelussa.

Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutuksen 30 opintopistettä voi hyväksilukea YAMK-tutkintoon. Valtakunnallisella tasolla ei vielä ole olemassa talousjohtamisen YAMK-tutkintoa. Tämän käynnistämistä voisi Kuusijärven mukaan hyvin miettiä jatkossa.

Digitaalinen talousohjaus -erikoistumiskoulutus (30 op):

 • Ansaintalogiikat ja liiketoiminnan digitalisoituminen, 5 op
 • Taloushallinnon uudet roolit ja työkalut, 5 op
 • Digitaalisen raportoinnin kehittäminen, 5 op
 • Mittaamisen ja ennustamisen uudet ulottuvuudet, 5 op
 • Talousjohtaminen digitaalisessa muutoksessa, 5 op
 • Visualisointi ja analytiikka, 5 op

Koulutus järjestetään 19.9.2019-15.5.2020 ja se sisältää 11 lähityöskentelypäivää ja etäopiskelua.

Lähiopetuspäivät ja -paikat:

 1. – 20.9.2019 Haaga-Helia, Pasila
 2. – 25.10.2019 Metropolia, Myyrmäki
 3. – 22.11.2019 Laurea, Tikkurila
 4. – 24.1.2020 TAMK, Tampere
 5. – 20.3.2020 Laurea, Tikkurila

15.5.2020 Valmistumisjuhla pääkaupunkiseudulla

Lisätietoja:

Haaga-Helia: Susanna Honka, susanna.honka@haaga-helia.fi

Laurea: Kaija Koivusalo, merja.iiskola@laurea.fi

TAMK: Pasi Kuusijärvi, pasi.kuusijarvi@tuni.fi

Metropolia: Tero Hujala, tero.hujala@metropolia.fi

Comments are closed.