3AMK-työseminaari käänsi osallistujien katseet kohti seuraavaa strategiakautta

Syksyn 3AMK-työseminaari järjestettiin Metropolian kampuksella Myllypurossa 11.11.2019. Seminaariin osallistui laajasti 3AMK-yhteistyöalueiden edustajia. Päivän tärkeimpiä teemoja olivat liittouman toiminnan itsearviointi ja seuraavan toimintakauden (vv.2021-24) alustava suunnittelu.

Asko Mononen 3AMK-työseminaarissa.

Marraskuussa järjestetty työseminaari alkoi 3AMK-rehtoreiden puheenvuoroilla. Metropolian rehtori Riitta Konkola vertasi esityksessään 3AMK-toiminnan alkutilannetta tähän päivään ja totesi toiminnan kehittyneen merkittävästi. Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko ja Laurean rehtori Jouni Koski yhtyivät kollegansa näkemyksiin.

“Erityisesti viime kuun kansanedustajatapaamisesta jäi sellainen kuva, että ministeriössä 3AMK:n nimi ja toiminta alkaa olla tuttua”, Konkola jatkoi.

Teemu Kokon mukaan myös medianäkyvyydessä on onnistuttu. Kaikki kuluneen vuoden mielipidekirjoitukset olivat ylittäneet julkaisukynnyksen mediassa. Tämän lisäksi 3AMK:n osuus Opetus- ja kulttuuriministeriön syksyllä järjestämässä korkea tason EU-kokouksessa noteerattiin laajalti.

3AMK-työseminaarissa ideoitiin tulevaa.

Liittouman prosessijohtaja Anu Moisio esitteli tämän vuoden tuloksia haikein tunnelmin. Moision kaksivuotinen prosessijohtajuus päättyy tämän vuoden loppuun ja hänen tilalleen palaa Laurean Antti Vettenranta. Vettenranta ilmaisi innokkuutensa pestiin palaamisesta ja kehui Moision aikaansaannoksia. Moisio toimii ensi vuodesta Haaga-Helian jatkuvan oppimisen parissa.

Keskeisiä uusia 3AMK-avauksia vuodelle 2020 ovat uudet strategiset kumppanuudet, tekoäly-yhteistyön edistäminen entisestään ja laaja yhteiskunnallinen vaikuttaminen. Erityisesti rehtorit nostivat esiin kysymyksen siitä, mikä strateginen yhteistyö edistäisi opiskelijoiden oloa kaikista eniten. Myös opiskelijavaikuttamista halutaan kehittää ja ottaa vieläkin enemmän mukaan päätöksentekoon.

Comments are closed.