Kiinteistöalan koulutuksen kehittäminen jatkuu – työelämän edustajat kokoontuivat Haaga-Heliassa

Kiinteistöalalla työskentelee Suomessa noin 115 000 henkilöä. Alalla onkin suuri merkitys Suomen työllisyyteen ja kansantalouteen. 3AMK-liittouman Kiinteistöalan osaamispolun tarkoituksena on vastata alan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. Alan kehittämisen toimialaverkosto kokoontui Haaga-Helian kampuksella maanantaina. Verkoston tavoitteena on vaikuttaa koko alan tulevaisuuteen.

Kiinteistöalan koulutusprojektin tarkoituksena on hyödyttää sekä työelämää että opiskelijoita. Lisäksi projekti yhtenäistää eri tutkintojen sisälle sirpaloitunutta osaamista. Moni tavoitteista perustuu hallitusohjelmaan. Esimerkiksi kestävän kehityksen näkökulma tulee esille myös kehittämisprojektissa.

– Ajatuksena on, ettei projekti jäisi vain 3AMK-liittouman sisällä tapahtuvaksi toiminnaksi, vaan työ tulisi näkyväksi myös kansallisesti, lehtori Pekka Matvejeff sanoo.

Kiinteistöalan koulutuksen kehittämisen verkostotapaamisessa oli paikalla edustajia alan yrityksistä. Kun opintojen rakentaminen toteutetaan yhdessä työelämän kanssa, päästään todellisiin tarpeisiin vastaamaan joustavasti. Konkreettinen toimenpide on alan työelämäverkostojen kanssa yhteistyössä toteutettava ura- ja rekrytointipäivä, jossa opiskelijat ja työelämä kohtaavat.

– Haluamme jatkaa työtä opiskelijan kannalta mahdollisimman joustavan opintokokonaisuuden järjestämiseksi. Tietysti haasteena on koordinoida koulujen omia käytänteitä, Matvejeff myöntää. 

Onnistunut koulutuksen kehittäminen palvelee Matvejeffin mukaan koko yhteiskuntaa.

Ura- ja rekrytointipäivät järjestetään Haaga-Helian kampuksella maaliskuussa. Tiedotamme tilaisuudesta sivuillamme helmikuun aikana.

Lisätietoja:

Pekka Matvejeff (pekka.matvejeff@laurea.fi), puh. 040 1372 363

Seppo Kinkki (seppo.kinkki@haaga-helia.fi), puh. 040 587 9255

Jorma Säteri (jorma.sateri@metropolia.fi), puh. 040 5485 429

Verkostossa ovat mukana:

Oppilaitokset: 3AMK (Haaga-Helia, Laurea, Metropolia), Hyria, Varia, Luksia, Keuda, Omnia, Taitotalo, Careeria, Kiinko, Stadin ammattiopisto, Rastor-Instituutti, TurkuAMK, Tampereen yliopisto

Yritykset: SRV, YIT, NCC, Fira Palvelut, Are, Caverion, CBRE, Coor, SOL Palvelut, ISS Palvelut, Lassila&Tikanoja, RTK-Palvelu, Contineo, Newsec, Rapal, Ramboll, Granlund Group, Martela, Senaatti-kiinteistöt, Talokeskus, Agile Work, Realia Isännöinti

Toimialajärjestöt ja –yhteisöt: Kiinteistötyönantajat, Kiinteistöliitto, Isännöintiliitto, Rakennusteollisuus RT, Rakennus- ja kiinteistöpalvelualan vetovoima ry, Kiinteistövälitysalan keskusliitto KVKL, RAKLI, FIFMA, KTI, Keskuskauppakamari

Comments are closed.