Vähittäiskaupan osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen (5 op)

Tämä opintojakso on osa Kauppa- ja yrittäjyyspolkua, jonka tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet kaupan alan vastuutehtäviin, esim. osastovastaavan tai myymäläpäällikön tehtäviin. Opintojen kautta opiskelijat saavat kattavan kuvan vähittäiskaupan monipuolisista työtehtävistä. Voit myös suorittaa pelkästään tämän opintojakson.

Jos haluat suorittaa koko Kauppa- ja yrittäjyyspolun, ilmoittaudu tämän opintojakson lisäksi Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (5 op) ja Tunnusluvut ja johtaminen (5 op) -opintojaksoille. Suoritettuasi kaikki kolme Kauppa ja Yrittäjyys-opintojen osiota vuoden sisällä saat haettua 200€ stipendin K-kauppiasliitolta.

Kauppa- ja yrittäjyyspolun opintoja tarjontaan kolme kertaa vuodessa: keväällä, kesällä ja syksyllä. Ilmoittaudu mukaan nyt niihin opintojaksoihin, jotka aiot suorittaa kesän aikana. Ilmoittautuminen Kauppa- ja yrittäjyyspolun syksyn opintojaksoille aukeaa toukokuussa.

Tämä opintojakso on Laurean opintotarjonnasta.

Avainsanat

yrittäjyys, vähittäistavarakauppa, myynnin johtaminen, urapolku, henkilöstön johtaminen, tuloksellisuus, toimitusketju

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella R0391-3003.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella R0391-3003.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 6.5.-18.8.2024

Toteutus: 1.9.-31.12.2024 | Itsenäinen verkko-opintojakso

Oppimisalusta: Howspace | Saat sähköpostitse rekisteröitymisohjeet ennen opintojakson alkua.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opitaan kaupasta työpaikkana sekä sen turvallisuusjohtamisesta ja riskienhallinnasta. Lisäksi pohditaan kaupan alan myynnin sekä henkilöstön johtamista.

Näissä opinnoissa opiskelija etenee erilaisia tehtäviä suorittamalla. Tehtävät ovat monipuolisia ja edellyttävät opiskelijalta paneutumista käsiteltäviin aiheisiin. Tehtävät vievät aikaa, mutta niitä suorittamalla opiskelija saa hyvän kuvan vähittäiskaupan toimialasta ja työtehtävistä. Opiskelijalta edellytetään määrätietoisuutta ja kykyä suoriutua haastavammistakin tehtäväkokonaisuuksista.

Kurssirakenne:

1. Kauppa työpaikkana
2. Kaupan turvallisuus ja riskienhallinta
3. Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
4. Myynnin johtaminen

Opintojaksolla ei ole luentoja ja kaikki tehtävät suoritetaan itsenäisesti aikavälillä 1.9-31.12.2024

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Laurean opinto-oppaasta.

Opettaja

Petri Oikkonen (Laurea)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.