Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (5 op)​

Tämä opintojakso on osa Kauppa- ja yrittäjyyspolkua, jonka tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet kaupan alan vastuutehtäviin, esim. osastovastaavan tai myymäläpäällikön tehtäviin. Opintojen kautta opiskelijat saavat kattavan kuvan vähittäiskaupan monipuolisista työtehtävistä. Voit myös suorittaa pelkästään tämän opintojakson.

Jos haluat suorittaa koko Kauppa- ja yrittäjyyspolun, ilmoittaudu tämän opintojakson lisäksi Vähittäistavarkaupan osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen (5 op) ja Tunnusluvut ja johtaminen (5 op) -opintojaksoille. Suoritettuasi kaikki kolme Kauppa ja Yrittäjyys-opintojen osiota vuoden sisällä saat haettua 200€ stipendin K-kauppiasliitolta.

Kauppa- ja yrittäjyyspolun opintoja tarjontaan kolme kertaa vuodessa: keväällä, kesällä ja syksyllä. Ilmoittaudu mukaan nyt niihin opintojaksoihin, jotka aiot suorittaa kesän aikana. Ilmoittautuminen Kauppa- ja yrittäjyyspolun syksyn opintojaksoille aukeaa toukokuussa.

Tämä opintojakso on tuotu Metropolian opintotarjonnasta.

Avainsanat

Avainsanat: yrittäjyys, vähittäistavarakauppa, myynnin johtaminen, urapolku, henkilöstön johtaminen, tuloksellisuus, toimitusketju

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu Pepin/Pakin kautta. Löydät opintojakson tunnuksella LX00EK66-3005.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu tämän linkin kautta. Syötä hakuun opintojakson nimi löytääksesi se.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen opintojaksolle tapahtuu Pakin kautta. Löydät opintojakson tunnuksella LX00EK66-3005.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu tämän linkin kautta. Syötä hakuun opintojakson nimi löytääksesi se.

Ilmoittautuminen tapahtuu tämän linkin kautta. Syötä hakuun opintojakson nimi löytääksesi se.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 6.5.-18.8.2024

Toteutus: 1.9.-31.12.2024 | itsenäinen verkko-opintojakso

Oppimisalusta: Howspace | Saat sähköpostitse rekisteröitymisohjeet ennen opintojakson alkua.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kauppaa ja kauppiasyrittäjyyden perusperiaatteita. Opiskellaan kaupan asiakkaiden tarpeita ja asiakaskäyttäytymistä, sekä toimitusketjuja kaupan alalla. Lisäksi määritellään kaupan kilpailukeinoja.

Näissä opinnoissa opiskelija etenee erilaisia tehtäviä suorittamalla. Tehtävät ovat monipuolisia ja edellyttävät opiskelijalta paneutumista käsiteltäviin aiheisiin. Tehtävät vievät aikaa, mutta niitä suorittamalla opiskelija saa hyvän kuvan vähittäiskaupan toimialasta ja työtehtävistä. Opiskelijalta edellytetään määrätietoisuutta ja kykyä suoriutua haastavammistakin tehtäväkokonaisuuksista.

Kurssirakenne:

1. Kauppa ja kauppiasyrittäjyys
2. Kaupan asiakkaat
3. Kauppa osana toimitusketjua
4. Kaupan kilpailukeinot

Opintojaksolla ei ole luentoja ja kaikki tehtävät suoritetaan itsenäisesti aikavälillä 1.9-31.12.2024.

Opettaja

Erkki Alanen (Metropolia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.