TKI-osaaja – tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tutuksi

Haluatko oppia luomaan kehitystä ja menestyä, myös kansainvälisesti? Palveluiden, tuotteiden ja toimintamallien innovatiiviseen kehittämiseen tarvitaan TKI-toimintaa. TKI:llä tarkoitetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joka tuo ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin, tukee oman osaamisen kehittämistä ja luo mahdollisuuksia työelämään.

Suorittamalla tämän opintokokonaisuuden ymmärrät mitä TKI-toiminnalla tarkoitetaan, opit luomaan hankehakemuksia ja tiedät mistä hakea rahoitusta TKI-toimintaan. Ymmärrät myös TKI-toiminnan verkostoiden ja viestinnän tärkeyden.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä  yhden opintopisteen laajuisesta itsenäisesti suoritettavasta verkko-opintojaksosta, eli MOOCista (Massive Open Online Course). Opintokokonaisuuden voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, eikä opintojaksojen suoritusjärjestyksellä ole merkitystä. Voit halutessasi myös valita vain itseäsi eniten kiinnostavat opintojaksot. Saat jokaisesta suorittamastasi opintojaksosta oman erillisen osaamismerkin, jonka voi lisätä esimerkiksi LinkedIn-profiiliin.

Opintokokonaisuus on YAMK tasoinen. Osallistuaksesi tälle opintokokonaisuudelle sinun tulee olla joko YAMK opiskelija tai sinulla pitää olla suoritettuna AMK-tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto. Jos et tällä hetkellä opiskele Haaga-Heliassa, Laureassa tai Metropoliassa tutkinto-opiskelijana, käytäthän jatkuvan oppimisen opiskelijan ilmoittautumislinkkiä. Kaikki opintokokonaisuuden opintojaksot ovat kaikille maksuttomia.

Ilmoittauduthan jokaiselle opintojaksolle erikseen. Lisätietoa opintojaksoista alla.

Huom.! Laurean tutkinto-opiskelija – ilmoittaudu opintojaksoille Pakissa. Opintojaksot löytyvät tarvittaessa alla olevilla opintojaksokoodeilla.

Avainsanat: TKI, tutkimustoiminta, kehittämistoiminta, innovaatiotoiminta, hankevalmistelu, hankerahoitus, verkostotyö, vaikuttava viestintä

OSAAMISKOKONAISUUS KOOSTUU SEURAAVISTA VIIDESTÄ OPINTOJAKSOSTA

TKI-toiminnan perusteet: mitä ja miksi?, JY00CA14 (1op)

Ilmoittautuminen: 22.8.-30.11.

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso. Opintojakson voi suorittaa 01.09.-31.12.2023 välisenä aikana.

Yhteyshenkilö(t): Clarissa Bingham (clarissa.bingham@laurea.fi)

Tällä itsenäisesti suoritettavalla verkko-opintojaksolla perehdymme siihen, mitä TKI eli tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta on. Pohdimme myös TKI-toiminnan hyötyjä yksilön, organisaatioiden ja laajemmin koko yhteiskunnan näkökulmasta. Suorittamalla opintojakson saat vakaan pohjan kehittää omaa asiantuntijuuttasi TKI-toiminnassa.

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • selittää ja soveltaa, mitä TKI:lla tarkoitetaan ja miksi sitä tarvitaan
 • soveltaa TKI:n hyödyt yhteiskunnan, korkeakoulun, tutkimusorganisaation ja yrityksen näkökulmasta sekä yksilöllisen jatkuvan ammatillisen oppimisen näkökulmasta
 • kehittää TKI-työn viestintää, vaikuttavuutta ja avoimuutta
 • perustella kotimaisen ja kansainvälisen hanketoiminnan erot ja mahdollisuudet yleisellä tasolla
 • soveltaa hankevalmisteluprosessin perusteita opinnoissaan
 • tulkita verkostojen ja yhteistyön merkityksen hankkeissa

Tutkinto-opiskelijan ilmoittautumislinkki:

Jatkuvan oppimisen opiskelijan ilmoittautumislinkki:

Onnistuneen hankevalmistelun ABC, JY00CA12 (1op)

Ilmoittautuminen: 22.8.-30.11.

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso. Opintojakson voi suorittaa 01.09.-31.12.2023 välisenä aikana.

Yhteyshenkilö(t): Clarissa Bingham (clarissa.bingham@laurea.fi)

Tämä itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso tarjoaa kokonaiskuvan hankevalmisteluun liittyvistä tehtävistä sekä antaa käytännön ohjeita ja vinkkejä prosessin eteenpäin viemiseen. Opintojakso on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita hankevalmistelusta tai jotka ovat aloittamassa hankerahoituksen hakemista.

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • selittää ja soveltaa hankevalmisteluprosessiin liittyvät osa-alueet
 • yhdistää ja jäsentää hankehakemukseen liittyvä taustatietoja
 • rakentaa hankehakemuksen
 • kehittää sekä arvioida organisaatiolle sopivia hankeideoita
 • suunnitella hakemukseen liittyvän budjetin ja suhteuttaa sen hankkeen laajuuteen
 • ymmärtää tutkimusetiikkaan liittyvät asiat ja arvioida niiden roolin omassa hankkeessaan

Tutkinto-opiskelijan ilmoittautumislinkki:

Jatkuvan oppimisen opiskelijan ilmoittautumislinkki:

EU ja TKI -rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet, JY00CA13 (1op)

Ilmoittautuminen: 22.8.-30.11.

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso. Opintojakson voi suorittaa 01.09.-31.12.2023 välisenä aikana.

Yhteyshenkilö(t): Clarissa Bingham (clarissa.bingham@laurea.fi)

Tässä itsenäisesti suoritettavassa verkko-opintojaksossa saat tietoa ja kehität osaamistasi TKI-toiminnan rahoituksesta sekä rahoituksen hakemisesta. Opintojaksolla esitellään tarkemmin seuraavien EU-rahoitusohjelmien sisältöjä ja käyttötarkoituksia: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 (EAKR- ja ESR+ -rahoitukset), Horisontti Eurooppa, Erasmus+, LIFE, Interreg Central Baltic ja Interreg Baltic Sea Region.

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • selittää ja soveltaa EU:n TKI-rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet rahoituskaudella 2021–2027
 • suhteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, Horisontti Eurooppa -, Erasmus+-, LIFE-, Interreg Central Baltic- ja Interreg Baltic Sea Region rahoitusohjelmien tarkemmat painopisteet ja rahoitettavat teemat oman organisaatiosi toimintaan
 • arvioida opiskelijalle tai organisaatiolle mahdolliset rahoitusohjelmat
 • kehittää organisaatiolle rahoitettavan TKI-hankeidean
 • tuottaa rahoitushakemuksen johonkin edellä mainittuun rahoitusohjelmaan
 • rakentaa organisaatiolle edellä mainittuihin ohjelmiin liittyvän TKI-rahoitussuunnitelman
 • laajentaa organisaation TKI-rahoituspohjaa

Tutkinto-opiskelijan ilmoittautumislinkki:

Jatkuvan oppimisen opiskelijan ilmoittautumislinkki:

Verkostot ja yhteistyö hankkeessa, JY00CA15 (1op)

Tulossa myöhemmin.

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Yhteyshenkilö(t): Clarissa Bingham (clarissa.bingham@laurea.fi)

Tällä itsenäisesti suoritettavalla verkko-opintojaksolla perehdyt verkostoitumiseen ja yhteistyöhön hankkeessa monelta eri kannalta. Saat käytännön vinkkejä verkostoitumiseen, myös kansainvälisen hanketyön näkökulmasta. Hankkeissa tehtävää konkreettista osapuolten välistä yhteistyötä ja roolitusta käydään myös läpi. Pääset tekemään opintojaksolla myös oman verkostoitumissuunnitelman.

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • selittää ja havainnollistaa 3AMK:n strategisen liittouman verkostoja
 • tulkita ja havainnollistaa, mitä on osallistava yhteiskehittäminen sekä ekosysteemitoiminta

Tutkinto-opiskelijan ilmoittautumislinkki:

Jatkuvan oppimisen opiskelijan ilmoittautumislinkki:

Viestintä, avoimuus ja vaikuttavuus TKI-toiminnassa, JY00CA16 (1op)

Tulossa myöhemmin.

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Yhteyshenkilö(t): Clarissa Bingham (clarissa.bingham@laurea.fi)

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • yhdistää viestinnän tavoitteet, ydinviestit ja viestinnän mittaamisen
 • tulkita ja havainnollistaa, mitä avoin TKI-toiminta ja julkaiseminen ovat
 • selittää työkalujen vaikuttavuutta
 • vertailla viestinnän kohderyhmiä ja kanavia
 • yleistää viestinnän roolin hankkeen elinkaaren aikana
 • perustella saavutettavuutta ja GDPR:ää viestinnässä
 • luoda viestintäsuunnitelman
 • suhteuttaa aineistonhallinnan merkityksen TKI-hankkeessa

Tutkinto-opiskelijan ilmoittautumislinkki:

Jatkuvan oppimisen opiskelijan ilmoittautumislinkki:

Comments are closed.