Kestävä kehitys ja elinkaaren hallinta (5 op)

Tämä opintojakso on osa Kiinteistöalan kehittäjä -kokonaisuutta, jonka tavoitteena on monipuolisen isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen alan tietotaidon kehittäminen. Halutessasi suorittaa kokonaisuuden ilmoittaudu tämän opintojakson lisäksi Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) ja Kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin perusteet (5 op) -opintojaksoille. Voit myös suorittaa pelkästään tämän opintojakson.

Huom. Metropolian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: kiinteistöjohtaminen, isännöinti, kestävä kehitys

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11.2023 – 1.1.2024

Toteutus: 8.1.-17.3.2024. Tämä on itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, joka edellyttää viikoittaista työskentelyä

Opintojakson sisältö

Opiskelijalla on kokonaiskäsitys kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun perusteista kiinteistöissä. 

  • Kestävän kehityksen tavoitteet kiinteistöalalla.
  • Elinkaarikustannuslaskelmien ja elinkaariarvioiden tavoitteet, elinkaariarvioinnin tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta.
  • Ympäristöselosteet. LCA:n, hiilijalanjäljen, hiilikädenjäljen ja LCC:n laskentatyökalut ja niiden käyttö sekä herkkyystarkastelut.
  • Rakennusten ympäristöluokitukset.

Opettaja

Sergio Rossi (Metropolia)

Comments are closed.