Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op)

Tämä opintojakso on osa Kiinteistöalan kehittäjä -kokonaisuutta, jonka tavoitteena on monipuolisen isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen alan tietotaidon kehittäminen. Halutessasi suorittaa kokonaisuuden ilmoittaudu tämän opintojakson lisäksi Kestävä kehitys ja elinkaaren hallinta (5 op) ja Kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin perusteet (5 op) -opintojaksoille. Voit myös suorittaa pelkästään tämän opintojakson.

Huom. Laurean opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pakissa.

Tämä opintojakso on avoin myös avoimen AMK:n opiskelijoille. Ilmoittautumislinkki avoimen opiskelijoille lisätään myöhemmin.

Avainsanat: kiinteistöjohtaminen, isännöinti, turvallisuus, riskienhallinta

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11. alkaen

Toteutus: Tämä on itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla tutustut turvallisuuden ja riskienhallinnan perusteisiin

Kurssin suoritettuasi osaat:

  • määrittää yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä
    niiden merkityksen organisaatiolle
  • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet
  • hyödyntää riskienhallinnan periaatteita sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä turvallisuuden kehittämisessä

Opettaja

Soili Martikainen (Laurea), Timo Ryynänen (Laurea) ja Essi Tammisto (Laurea)

Comments are closed.