Kirjoittajakutsu: ammattipedagogisen osaamisen kehittäminen

Kutsumme tutkijoita, asiantuntijoita ja kehittäjiä kirjoittamaan 3AMKin yhteiseen teemanumeroon ”Ammattipedagogisen osaamisen kehittäminen”. Teemanumero on osa 3AMKin ammattipedagogisen tutkimuskampuksen toimintaa. Kolmen korkeakoulun kampusyhteistyö on lähtenyt aidosta tarpeesta, koska ammattipedagogiikan tutkimus- ja kehittämistyö Suomessa on epäsystemaattista ja hajanaista. 3AMK:n tutkimus- ja kehittämiskampus vahvistaa ja tekee näkyväksi ammattipedagogiikan tutkimus- kehitys ja innovaatiotoimintaa. Kampus myös tukee opetushenkilöstön pedagogista osaamista 3AMK-yhteisössä ja laajemminkin, sekä toiminnallaan kehittää ja uudistaa kokonaisvaltaisesti koulutusta.
Teemanumero julkaistaan loppuvuodesta 2023 kahdessa eri julkaisussa: eSignals Researcissa julkaisemme vertaisarviointiprosessin läpikäyneet julkaisut ja eSignals Prossa ammattijulkaisut, joita ei vertaisarvioida. Voit ehdottaa käsikirjoitusta kumpaan vain julkaisuun.

Teemanumeron tavoitteena on:

 • tehdä näkyväksi tämän hetken 3AMK liittouman ammattipedagogista tutkimus- ja kehittämistyötä
 • lisätä ammattipedagogisen tutkimuksen- ja kehittämistyön kansallista ja kansainvälistä näkyvyyttä ja vaikuttavuutta
 • lisätä työelämää palvelevaa soveltavaa työssäoppimisen tutkimusta (ammatillisten taitojen oppimisessa tarvittaviin välineisiin, tuotteisiin ja alustoihin)

Voit tarjota meille käsikirjoitusta esimerkiksi seuraaviin teemoihin liittyen:

 • opiskelijoiden osaamisen ja hyvinvoinnin mahdollistaminen ja tukeminen
 • ammatillisten taitojen oppimisessa tarvittavat välineet, tuotteet ja alustat
 • henkilöstön oppiminen, pedagoginen hyvinvointi, opetustyön kehittäminen
 • oppimisympäristöt osaamisen mahdollistajina
 • opetuksen, tutkimuksen ja kehittämisen integroituminen opettajan työssä
 • opetustyön kehittäminen teoriaa ja käytäntöä integroiden
 • työelämäinnovaatiot, yritysten läsnäolo ja vaikuttaminen oppilaitosympäristössä
 • opiskelun ja työssäkäynnin joustava yhdistäminen – osaamisperusteiset ratkaisut
 • vastuullisuus ja kestävät ratkaisut pedagogiikassa
 • verkossa tapahtuva digioppiminen ja digipedagogiset ratkaisut, tekoälyn hyödyntäminen

Voit kirjoittaa suomeksi tai englanniksi.

Jätä ehdotuksesi artikkeliksi viimeistään 1.4.2023 osoitteeseen julkaisut@haaga-helia.fi

Comments are closed.