Syksyn suunnittelut kovassa vauhdissa

Syksyn toiminnan kehittäminen ja suunnittelu on lähtenyt syyskuun aikana hyvään vauhtiin. Toimintaa ollaan kehitetty useammassa eri seminaarissa ja työpajassa, joissa ollaan kaikissa päästy hienosti eteenpäin kohti tavoitteita.

Oppimistoiminnan ohjausryhmän kokous ja kehittämisiltapäivä 8.9.

Oppimistoiminnan ohjausryhmän kokous ja kehittämisiltapäivä avattiin ohjausryhmän kokouksella. 3AMK:n prosessijohtaja Antti Vettenranta piti ajankohtaiskatsauksen oppimistoimintaan sekä alusti syksyn tavoitteita. Antti muistutti, että syksyn ensimmäisessä isossa toimintaa ohjaavassa kehittämisseminaarissa 15.9. arvioidaan kulunutta sopimuskautta ja tarkastellaan eri prosesseja ja käytänteitä niiden toimivuuden kannalta. Tilaisuus siis sivuaa oppimistoiminnan ohjausryhmän kokouksen ja kehittämisiltapäivän aiheita. Anu Moisio jakoi Digivisio-hankkeen tilannekatsauksen, ja keskusteltiin mm. Digivision brändistä sekä hankkeen pilottiversioiden käynnistymisestä. Tämän jälkeen oppimistoiminnan kehityspäällikkö Tatjana Huhtamäki tiivisti oppimistoiminnan ajankohtaiset asiat ja tulevat muutokset syksyn ajalta. Yhteistyötä opintotarjonnassa Helsingin Yliopiston kanssa suunitellaan ja HAUSin kanssa jatketaan.

Jatkuvan oppimisen sekä 3AMK:n viestinnän ja markkinoinnin parissa riitti keskusteltavaa. Jatkuvan oppimisen opiskelijoille tahdotaan avata keväällä enemmän opintotarjontaa, ja tätä varten on kehitettävä sisäisiä prosesseja nyt syksyn aikana. Luvassa siis on opiskelijahallinnon kokouksia aiheesta. Myös 3AMK:n markkinointia ja viestintää pyritään kehittämään mm. koulujen oman opinto-ohjauksen kautta. 

Kokouksen jälkeen siirryttiin työpajojen pariin, joiden teemoina oli toimintasuunnitelma ja budjetti 2023 sekä 3AMK:n markkinointi ja viestintä. Työpajoissa heräsi loistavaa keskustelua aiheiden ympäriltä, ja tulevaa ajatellen saatiin tärkeitä päätöksiä tehtyä. Työpajojen päätyttyä Jari Laukia piti vielä etäyhteydellä esityksen ammattipedagogisesta tutkimus- ja kehittämiskampuksesta, joka on ollut jo jonkin aikaa suunnitteilla. Kokonaisuudessaan päivä oli erittäin antoisa, ja oppimistoiminnan suuria suuntaviivoja saatiin vietyä eteenpäin.

3AMK-kehittämisseminaari 15.9.

3AMK-kehittämisseminaarissa Metropolian Myllypuron kampuksella käsiteltiin tällä kertaa käytänteitä yhteistyöalueiden toiminnassa. Seminaarissa tunnistettiin, ideoitiin ja vahvistettiin hyväksi todettuja käytänteitä ja toimintatapoja. Tällä pyritään sujuvoittamaan toimintaa, pääsemään eroon mahdollisista pullonkauloista ja yleisesti saavuttamaan yhteisesti asetetut tavoitteet. Toimintaa tarkastellaan kolmen yhteistyöalueen, oppimistoiminnan, vaikuttavan TKI-toiminnan sekä uuden ammattipedagogisen tutkimus- ja kehittämiskampuksen näkökulmasta.

Tilaisuuden avasi Metropolian rehtori Riitta Konkola. Palasimme hetkeksi hieman ajassa taaksepäin ja muistelimme 3AMK:n historiaa vuodesta 2017 lähtien. Aika pitkälle on jo päästy! Antti Vettenranta jatkoi tilaisuuden ohjelman ja tavoitteiden kanssa, ja samalla loimme katsetta taas tulevaisuuden suuntaan. Tämän jälkeen käsiteltiin hyviä käytänteitä
oppimistoiminnassa jatkuvan oppimisen päällikön Taru Ruotsalaisen kanssa ja vaikuttavassa TKI-toiminnassa kehityspäällikkö Sanna Juvosen kanssa.

Pienen kahvitauon jälkeen otettiin asialistalta seuraavaksi esiin ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus, josta Jari Laukia piti hyvän esityksen. Käytiin läpi kampuksen toteutussuunnitelma vuodelle 2023, ja keskusteltiin koko porukan voimin kampuksen toiminnasta ja tulevaisuudesta. Seminaarin osallistujilta tuli erinomaisia havaintoja ja kysymyksiä monista uusistakin näkökulmista. Viimeisenä vielä jatkettiin keskustelua hyvien käytänteidän parissa. Pohdittiin, että mitä kriittisiä menestystekijöitä, avaintehtäviä ja rooleja tunnistamme yhteistyöalueilla tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi, ja miten voimme varmistaa näiden täysimääräisen hyödyntämisen käytännön työskentelyssä.

Seminaari jätti paljon uutta pohdittavaa, ja tunnelma oli innostavan yhteisöllinen.

 

 

Comments are closed.