Lokakuun kuulumiset

On taas lokakuun kuulumisten aika! Lokakuussa 3AMK:ssa on päästy taas kehittämään toimintaa eteenpäin ja kevään opintojen valmistelut on kovassa vauhdissa.

Tuunaa tulevaisuutesi -tapahtuma

Lokakuu lähti käyntiin Pasilassa Haaga-Helian kampuksella pidettävässä Tuunaa tulevaisuutesi -tapahtumassa, jossa pääsimme esittelemään 3AMK:n toimintaa tapahtumassa kävijöille. Kohtasimme paljon opiskelijoita ja henkilöstöä, ja tapahtumassa oli mahtava tunnelma. Kiitos kaikille meidän pisteellä käyneille!

Yhteistyöfoorumin ja rehtorikollegion kokoukset

Pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien ja korkeakoulujen rehtoreiden yhteistyöfoorumin kokous pidettiin Metropolia Ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella 27.10.2022. Kokouksen teemana oli tällä kertaa ”Työvoiman kysyntä, saatavuus ja osaamistarpeet pääkaupunkiseudulla”. Kokouksessa kuultiin kolme esitystä; johtava asiantuntija Timo Aro MDI:stä alusti kuuden suuren kaupungin ja niiden kaupunkiseutujen työvoimatarpeesta nyt ja tulevaisuudessa kriittisillä toimialoilla, johtaja Markku Lahtinen Helsingin seudun kauppakamarista kertoi työvoiman kysynnästä, saatavuudesta ja osaamistarpeista Helsingin seudulla ja vararehtori Petri Suomala Aalto-yliopistosta informoi kansallisen kielivarannon vahvistamishankkeesta. Kokouksessa käsiteltiin myös esitystä hallitusohjelmavaikuttamisen tueksi, sekä keskusteltiin toimenpiteistä työvoimapulan helpottamiseksi. 3AMK liittouman kaksivuotinen puheenjohtajuuskausi päättyy vuoden vaihtuessa ja kokouksessa valittiin uusiksi puheenjohtajatahoiksi vuosiksi 2023-24 Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto.

3AMK liittouman rehtorikollegion lokakuun kokous pidettiin Tukholmassa, jossa kollegio oli kutsuttuna vierailulle Suomen Tukholman suurlähetystöön. Vierailun aikana tutustuttiin suurlähetystön toimintaan ja keskusteltiin mm. yhteistyömahdollisuuksista Ruotsin korkeakoulusektorin kanssa. Rehtorikollegio kiittää lämpimästi ainutlaatuisesta mahdollisuudesta vierailuun!

3AMK:n TKI-yhteistyöllä yhä vaikuttavammiksi Brysselissä

Haaga-Helian tutkimuspalvelutiimin delegaatio vieraili lokakuun alussa Brysselissä. Opinto- ja verkostoitumismatkalla perehdyttiin edunvalvontaan ja vaikuttamiseen EU-tasolla 3AMK:n ja Haaga-Helian näkökulmista. Lisäksi matkan aikana tutustuttiin eri rahoitus- ja politiikkaohjelmista vastaaviin EU-komission pääosastoihin ja verkostoihin. Tapaamisiin osallistui mm. virkamiehiä ja asiantuntijoita EU-komissiosta, Suomen pysyvästä EU-edustustosta sekä Suomen Akatemian ja Business Finlandin yhteisestä Brysselin toimistosta (FiLi). Lisäksi matkalla perehdyttiin ammattikorkeakoulujen näkyvyyteen Brysselissä edunvalvontaverkosto UAS4EUROPE:n koordinaattorin, hollantilaisen AMK-verkoston UASNL:n asiamiehen sekä eurooppalaisen TKI-verkosto ERRIN:in johtajan kanssa. 

Ammattikorkeakoulujen soveltavan tutkimuksen roolin merkitys vaikuttavassa TKI-työssä – tärkeänä yhteisenä edunvalvonnan kulmakivenä – sekä Euroopan osaamisen teemavuosi 2023 nousivat esiin usean eri tapaamisen yhteydessä. Ohjelman onnistuneista järjestelyistä vastasi Helsinki EU Office, ja vierailu toteutettiin osana Uudenmaan liiton rahoittamaa ”Horisonttia Uudellemaalle” 3AMK-hanketta.

Comments are closed.