3AMK oppimistoiminnan yhteiskehittämisen työpajassa ideoitiin uutta opintotarjontaa

3AMK-liittouman työpajat jatkuivat keskiviikkona 27.10. oppimistoiminnan yhteiskehittämisen tavoitteellisen työpajan merkeissä. Tämänkertaisesta työpajasta teki erityisen se, että se oli ensimmäinen työpaja pitkään aikaan, kun 3AMK-toimijat pääsivät näkemään toisiaan kasvotusten. Metropolian tuliterälle Myllypuron kampukselle kokoontui n. 25 osanottajaa keskustelemaan ja innovoimaan 3AMK opintotarjontaa.

Työpajan tavoitteena oli ideoida uusia mielenkiintoisia opintokokonaisuuksia tarjonnan laajentamista silmällä pitäen. 3AMK:n tavoitteena on tarjota opiskelijoille hyödyllistä ja innostavaa opintotarjontaa, joka hyödyntää kaikkien jäsenammattikorkeakoulujen erikoisosaamista. Tämä tuli työpajassa hyvin esille mm. osanottajien kaikenkattavalla ammattiosaamisella. Osaamisen kirjo oli hyvin laaja, ja erikoisosaamista löytyi niin jalkaterapiasta datanhallintaan, kuin rahoituksesta viestintään ja lähes kaikkea siltä väliltä.

Innovointia innostavassa ilmapiirissä jatkettiin pienemmissä ryhmissä eri aihealueiden ympärillä. Ryhmätyön tuloksena syntyi useita osaamiskokonaisuusaihioita, joista lähdetään kehittämään uutta opintotarjontaa sekä tutkinto-opiskeijoille että jatkuvaa oppimista varten. Osaamiskokonaisuuksia tarkasteltiin useiden kriteerien läpi, mm. arvolupauksen, työelämän tarpeen, kohderyhmän sekä opiskelijan polun kautta.

3AMK opintotarjooman kehittäminen on jatkuva prosessi, jossa huomioidaan sekä opiskelijoiden tarpeet että 3AMK:n uniikki mahdollisuus tarjota laaja-alaisesti merkityksellistä opintotarjontaa. Seuraavan kerran 3AMK-liittouma kokoontuu aiheen tiimoilta 23.11. Haaga-Helian Pasilan kampukselle 3AMK kehittämisseminaarin merkeissä.

Comments are closed.