3AMK:n elokuun kuulumiset

Syksyn lukukausi on vihdoin potkaistu käyntiin ja samalla myös 3AMK-liittouman lukukauden ensimmäisen kuulumispäivityksen aika. Syksyn myötä 3AMK:lla aloitti myös uusi viestintäharjoittelija, Matias. Matias vastaa 3AMK:n viestinnästä tammikuun alkuun saakka.

Kansainvälinen Master Summer School

Lukukausi sai alkunsa 3AMK:n kansainvälisellä Master Summer School -intensiiviviikolla. Noin 100 YAMK-tason opiskelijaa eri puolilta maailmaa otti osaa viikon kestävään intensiivitoteutukseen, jonka tavoitteena oli oppia yhdenvertaisesta johtajuudesta modernissa monikulttuurisessa työympäristössä. Loppuproduktina opiskelijat tuottivat ryhmissä työkalupakin tulevaisuuden johtajille kurssin teemoihin liittyen. Toteutusta vetivät jäsenkorkeakoulujen lehtorit Tricia Cleland-Silva (Metropolia), Johanna Maaniemi (Haaga-Helia), sekä Maria Ekström (Laurea).

Kurssin avauspäivänä kuultiin lisäksi vierailijaluennoitsijaa, kanadalaisen konsultaatioyritys Anima Leadershipin Annahid Dashtragdia, joka piti luennon aiheesta ” Understanding Power is a Necessary Leadership Skill”. Lue lisää toteutuksen avauspäivästä ja teemoista täältä.

Henkilöstön vuosi käyntiin osaamiskekkereillä

Keskiviikkona 18.8. vietettiin jo perinteeksi muodostuneita osaamiskekkereitä. 3AMK-liittouman jäsenkorkeakoulujen tapaamista vietettiin jo toista kertaa etänä kokoontumisrajoitusten takia, mutta vaikka porukka ei päässytkään saman pöydän ääreen istumaan, saatiin silti aikaiseksi hyvää keskustelua ja pohdintaa osaamisen tunnistamiseen liittyen.

Kekkereiden vetäjänä toimi Haaga-Helian Opettajakorkeakoulun yliopettaja Kimmo Mäkinen, jonka johdolla pureuduttiin AHOTointiin ja osaamisen tunnistamiseen liittyviin ongelmiin. Miten eri oppilaitokset toimivat normaalin kurssitarjonnan ulkopuolelta hankitun osaamisen tunnistamiseksi? Kuinka helpoksi AHOTointi on tehty? Entä opinnollistaminen, eli työelämässä opittujen taitojen muuntaminen opintopisteiksi?

Osaamiskekkereiden tavoitteena oli saada uusia ideoita ja ajatuksia edellä mainittujen asioiden ratkaisemiseksi ja olemassa olevien käytäntöjen parantamiseksi, ja aktiivisen keskustelun tuloksena oli tukku uusia tapoja lähestyä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen haasteita. Tältä pohjalta on hyvä lähteä etenemään syksyyn kohti uutta opintovuotta – uusien innovaatioiden kera.

TKI-webinaarissa suunniteltiin tulevaa

Elokuu saatettiin loppuun TKI-webinaarilla, jossa 3AMK:n prosessijohtaja, vararehtorit ja muut 3AMK toiminnassa mukana olevat toimijat kertoivat TKI-toiminnan ajankohtaisista asioista. Noin 200 henkilöä seurasi, kun keskustelijat esittivät TKI-toiminnan nykytilaa sekä suunnittelivat tulevaa. Tahtotila yhteisen TKI-toiminnan lisäämiseksi on selvä, ja tulevaisuuden tavoitteisiin kuuluu mm. yhteisten julkaisujen lisääminen, yhteiset hankevalmistelut sekä TKI-rahoituksen saanti. Laajempi yhteistyö on saatettu jo alkuun Horisonttia Uudellemaalle-hankkeella, ja seuraava webinaari, Ajankohtaista TKI-toiminnassa on jo suunnitteilla. Voit katsoa elokuun TKI-webinaarin täältä.

Mitä kesän aikana tapahtui?

3AMK oli kiireinen myös kesän aikana, kun opiskelijat ottivat osaa erinäisiin kilpailuihin ja intensiivijaksoihin. Yksi kesän kohokohtia oli Yrittäjyys ja innovaatio yhteistyöalueen toimesta järjestetty Suomen Climate Launchpad osakilpailu. Climate Launchpad on kansainvälinen kestävään kehitykseen tähtäävä liikeideakilpailu, jossa osanottajat innovoivat uusia ideoita ja ratkaisuja ilmastonmuutoksen ehkäisemiseksi. Suomen osakilpailun 3 parasta startupideaa jatkaa syksyllä kisaa Liettuan Euroopan finaalissa, josta on mahdollisuus edetä globaaliin finaaliin.

Kesän kynnyksellä toukokuussa järjestettiin myös 10 Days 100 Challenges-intensiivijakso. Kahden viikon innovaatio-ohjelmassa opiskelijoille annettiin ainutlaatuinen tilaisuus oppia uusia työelämän taitoja sekä ongelmanratkaisutaitoja useiden partneritahojen haasteiden parissa. Tarjolla olleiden viiden opintopisteen lisäksi opiskelijoilla oli mahdollisuus ansaita 5 ekstra opintopistettä varsinaisen opintojakson jälkeen kokoamalla oppimisportfolio kurssin päätteeksi.

Digital Wellbeing Sprit-intensiivijaksolla 45 opiskelijaa kehitti käyttäjäystävällisiä digitaaliratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan haasteisiin. Kurssin keynote puhujana kuultiin Sitran asiantuntija Minna Hendolinia, jonka puheenvuoro keskittyi tulevaisuuden terveydenhuoltoon. Kurssin aikana kuultiin myös muita asiantuntijaluentoja, kun lääkealan 3D-ohjelmistoja kehittävän Disiorin teknologiajohtaja Sakari Soini kävi kertomassa opiskelijoille yrityksen menestystarinan, sekä Health Capital Helsingin Lauri Kuronen, joka opasti opiskelijatiimejä erityisesti loppupitchien valmistelussa ja niihin valmistautumisessa. Kurssi toteutettiin tänä vuonna kokonaisuudessaan virtuaalisesti.

Tulevaisuuden valmistelut

Vuoden 2022 toteutussuunnitelman valmistelut ovat käynnistyneet. Yhteistyöalueet laativat ensimmäiset versiot suunnitelmistaan 17.9 mennessä. Lopulliset toteutussuunnitelmat ovat valmiina 15.10, ja ne hyväksytään jäsenammattikorkeakoulujen hallituksissa loppuvuoden aikana.

Comments are closed.