Lehdistötiedote: EduExcellence tukee Teollisen vallankumouksen 4.0 (4IR) -murrosta Etelä-Afrikassa

Suomalainen koulutusviennin yritys EduExcellence on sopinut kolmivuotisesta asiantuntijayhteistyöstä koskien teollisen vallankumouksen 4.0 (4IR) -murrosta Etelä-Afrikassa. Yhteistyön osapuolina ovat EduExcellence ja Forge Academy innovaatiohautomo yhteistyössä Nokia Etelä-Afrikan kanssa.

Forge Academy powered by Nokia kehitysohjelman tavoitteena on uudistaa teknologiakoulutusta, kehittää startup-ekosysteemiä ja tukea yrittäjyyttä Etelä-Afrikassa. Yhteistyön ensimmäisessä vaiheessa uudistetaan teknologia- ja yrittäjyysosaamista suomalaisella työelämälähtöisellä pedagogiikalla ja toimintatavalla Forge Academyssä. Toisessa vaiheessa Nokia pystyttää keskukseen Future X – 5G testiaseman edistyneiden 4IR-teknologioiden hyödyntämistä, uusien ratkaisujen innovointia ja pilotointia varten. Kolmannessa vaiheessa 4IR-ekosysteemistä kutsutaan mukaan sekä start-up että suurempia yrityksiä kehittämään ja kaupallistamaan innovaatioita.

EduExcellence auttaa Forge Academya uudistamaan osallistujien teknologiaosaamista tulevaisuuden vaatimusten mukaisesti. Valituille sovellusalueille rakennetaan ekosysteemi ja partneriverkosto, joka ruokkii yrittäjyyttä ja start-up yrityksiä. Teknisen tietokoulutussisällön ympärille rakennetaan kehittämiseen, innovaatioihin ja ketteriin projekteihin perustuva toimintamalli. Tavoitteena on valmentaa osallistujat toimimaan teknologisen murroksen vetureina Etelä-Afrikassa.

”EduExcellencen osaamisen avulla pystymme kehittämään Forge Academystä johtavan 4IR ja 5G teknologia- ja innovaatiohautomon”, sanoo Pat Wiehahn, Head of Strategic Relations and Transformation, Nokia South Africa. ”Olemme sitoutuneita tukemaan vähäosaisten mahdollisuuksia menestyä 4IR murroksessa”, toteaa Arthur Wade Andersen, CEO, Forge Academy.

”Forge Academyssä yhdistyvät edistyneet teknologiat (teollinen vallankumous 4.0 ja 5G, IoT, AI, Big Data, AR, VR), yhteiskuntavastuu ja osaamisen uudistaminen. Suomalaisen työelämälähtöisen koulutuksen asiantuntijana olemme ylpeitä siitä, että voimme tehdä yhteistyötä arvostetun ja vaikuttavan yhteistyökumppanin kanssa, joka toimii edelläkävijänä 4IR murroksessa ja edistää sosiaalista kehitystä Etelä-Afrikassa. Haluan kiittää Business Finland Etelä-Afrikkaa suomalaisen koulutusviennin mahdollisuuksien näkemisestä 4IR:ssä ja tuesta osapuolten yhteensaattamisessa”, toteaa Tuija Pulkkinen, EduExcellencen toimitusjohtaja.

Lisätietoja:

Tuija Pulkkinen
Toimitusjohtaja, EduExcellence Oy
tuija.pulkkinen@eduexcellence.fi
Puh 050 527 7258

EduExcellence Oy: EduExcellence on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman AMK:n (Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian) globaalisti toimiva koulutusviennin keskittymä. Lisätietoa: EduExcellence.

Forge Academy – powered by Nokia: Forge Academy avataan 25.11.2020 Johannesburgissa (Gantry, Fourways). Forge Academyn tavoitteena on tulla Etelä-Afrikan ja Afrikan johtavaksi 4IR teknologia- ja innovaatiokeskukseksi. Lisätietoa: arthur@forgeacademy.co.za

Kuva: Unsplash

Comments are closed.