3AMK:n AI-tiimi tuotteisti uusia tekoäly-ratkaisuja opiskelijoille

3AMK:n AI-tiimi suunnitteli ja tuotteisti yhdessä tekoäly-yritys Headai:n kanssa ”Thesis topic AI-assistant”-ratkaisun, joka auttaa opiskelijaa suunnittelemaan opinnäytetyön aihetta. Ratkaisun avulla opiskelijat voivat tehdä erilaisia hakuja Theseus-tietokannassa.

Opiskelija voi esimerkiksi tarkastella eri aiheiden trendejä kymmenen vuoden ajalta ja selvittää kuinka paljon aiheesta on jo tehty opinnäyteitä. Ratkaisu myös ehdottaa aihepiiriä lähelle tulevia avaintermejä, jolloin opiskelija saa vinkkejä lähikäsitteistä. Sen avulla opiskelija voi myös hakea listauksen linkeistä, joiden kautta pääsee suoraan lukemaan opinnäytteitä. Theseus-ratkaisuun on luettu 20 vuoden ajalta 140 000 opinnäytetyötä, joita tekoäly analysoi.

Tekoäky palvelee opiskelijan opintopolun rakentamista

AI-tiimi lanseerasi myös opiskelijoiden käyttöön ”Career AI-assistant”-ratkaisun, joka auttaa vertaamaan omaa osaamista työmarkkinoihin. Opiskelijoille suunnattu palveluratkaisu pohjautuu Headai:n tekoälyalustan ”MySkills”-toiminnallisuuteen. Opiskelija voi syöttää palveluun esimerkiksi ansioluettelon tiedot ja osaamisesta kuvauksia. Näiden pohjalta tekoäly päättelee opiskelijan taidot. Samalla se luettelee mahdollisia puuttuvia taitoja. Lopuksi palvelun avulla näytetään osaamisprofiiliin sopivia ajankohtaisia työpaikkoja.

Potentiaalisten työpaikkojen löytämisen lisäksi palvelu soveltuu opintopolkujen suunnittelun välineeksi. Palvelun taustalla oleva älykkyys pohjautuu yli miljoonan työpaikkailmoituksen sisältöön.  

Palvelua testataan ja tutkitaan opiskelijoilla syyslukukaudella 2020.

3AMK AI-tiimi tutkii, kehittää ja tuotteistaa myös muita opiskelijoiden arkea helpottavia tekoälyratkaisuja sekä tuottaa aihepiiriin liittyviä julkaisuja. 

  1. Alamäki, A. (2020). Minkälaista arvoa tekoäly voisi tuottaa koulutuksessa? eSignals, Haaga-Helia e-magazine 27.5.2020, https://esignals.fi/2020/05/27/minkalaista-arvoa-tekoaly-voisi-tuottaa-koulutuksessa/
  2. Mononen, A. Eestilä, S. (2020) Welcome our new digital transformation officer – COVID19 Laurea Journal 2.6.2020 https://journal.laurea.fi/welcome-our-new-digital-transformation-officer-covid-19/

Opiskelija: Jos haluat tutustua palveluun, kysy lisää omasta korkeakoulustasi.

  • Haaga-Helia: ari.alamaki@haaga-helia.fi ja janne.kauttonen@haaga-helia.fi
  • Laurea: asko.mononen@laurea.fi
  • Metropolia: aarne.klemetti@metropolia.fi

Lue lisää 3AMK:n tekoäly-yhteistyöstä

Comments are closed.