3AMK-liittouma ja HAUS kehittämiskeskus Oy solmivat strategisen kumppanuussopimuksen

3AMK-liittouma ja HAUS kehittämiskeskus Oy solmivat strategisen kumppanuussopimuksen, joka vahvistaa julkisen sektorin henkilöstön osaamista. HAUS on valtionyhtiö, joka tuottaa julkisen hallinnon koulutus- ja kehittämispalveluita.

Suomessa julkisen sektorin haasteita ovat työntekijöiden eläköityminen, vaatimukset koulutustason nostamisesta sekä muuttuvat osaamistarpeet. Kumppanuussopimuksella pyritään vastaamaan näihin muutostarpeisiin.

Toimitusjohtaja Kyösti Väkeväinen HAUS kehittämiskeskus Oy:stä pitää yhteistyön avaamista tärkeänä askeleena, joka toteuttaa HAUSin strategiaa rakentaa kumppanuuksia korkeakoulujen kanssa.

”3AMK-liitouman kanssa tehtävä yhteistyö mahdollistaa osaamisen kehittämisen valtionhallinnossa yhä laadukkaammin ja vaikuttavammin niin lyhyellä kuin pitkällä tähtäimellä”, Väkeväinen sanoo.

Yhteistyö hyödyttää sekä julkisen hallinnon työelämää että opiskelijoita

Tarkoituksena on avata osapuolten koulutustarjontaa ja rakentaa poikkialaisia osaamispolkuja. Lisäksi tavoitteena on mahdollistaa opiskelijoiden opinnäytetöiden, harjoitteluiden ja erilaisten projektitöiden toteuttaminen sekä erilaisten oppimisympäristöjen tehokkaampi hyödyntäminen. 3AMK ja HAUS voivatkin hyödyntää toistensa osaamisresursseja opintokokonaisuuksien toteutuksissa.

”Julkinen hallinto on vahvan transformaation pyörteissä. On hienoa, että 3AMK voi antaa omaa asiantuntemustansa julkisen hallinnon käyttöön ja samalla kehittää uusia ratkaisuja yhdessä HAUS:n kanssa. Tämä on sekä 3AMK:lle että HAUS:lle ainutlaatuinen oppimisprosessi”, kommentoi Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko.

Lisäksi osapuolet aikovat toteuttaa yhteisiä TKI-hankkeita, laatia niiden pohjalta yhteisiä julkaisuja sekä toteuttaa julkisen sektorin aluekehitystoimintaa valituilla alueilla.

”Yhteistyö tarjoaa monia mahdollisuuksia tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaan, jossa haetaan ratkaisuja erilaisiin julkisen hallinnon tarpeisin”, toteaa Metropolian rehtori Riitta Konkola.

Laurea-ammattikorkeakoulun rehtori Jouni Koski arvioi, että yhteistyössä HAUS kanssa Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia isoina ammattikorkeakouluina kykenevät yhdessä 3AMK-liittoumana vastaamaan paremmin valtionhallinnon osaajatarpeisiin tulevaisuudessa. Tätä työtä tukevat viime vuosina 3AMK-liittoumassa rakennetut työelämälähtöiset osaamispolut, jotka ovat avoimia liittouman 34.000 opiskelijalle.

3AMK on pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun, Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian strateginen liittouma, joka luo uudenlaista osaamista työelämän muuttuviin tarpeisiin.

Lisätietoja yhteistyöstä:

Prosessijohtaja Antti Vettenranta 3AMK-liittouma antti.vettenranta@laurea.fi puh. +358 40 562 5293

Toimitusjohtaja Kyösti Väkeväinen HAUS kehittämiskeskus Oy kyosti.vakevainen@haus.fi

Comments are closed.