3AMK-toimijat tapasivat virtuaalisessa seminaarissa

3AMK-liittouman toimijat tapasivat työseminaarissa, jossa käytiin läpi työn tuloksia ja suunniteltiin tulevaa. Seminaarissa olivat paikalla yhteistyöalueiden lisäksi kolmen ammattikorkeakoulun rehtorit sekä opiskelijaedustajat. Osallistujat keskustelivat rennossa tunnelmassa siitä, millaisia asioita on saatu aikaan ja miten toimintaa voitaisiin kehittää.

Poikkeusoloista huolimatta 3AMK:n yhteistyöalueet ovat jatkaneet toimintaansa normaalisti. Kaikki yhteistyöalueet jatkavat jo olemassa olevia hankkeita ja suuntaavat katseen tulevaan. Koulutusviennillä on käynnissä uusia sopimusneuvotteluja Euroopan ulkopuolella, oppimistoiminta suunnittelee jatkuvasti uusia opintokokonaisuuksia ja tekoäly-yhteistyö tiivistyy.

Seminaarin työpajoissa keskusteltiin haasteista ja ratkaisuista. Keskusteluissa tuli esille konkreettisia kehittämisehdotuksia ja ideoita uudenlaisista opinnoista. Oppimistoiminnan kehityspäällikkö Maria Haukan mukaan opiskelijoiden kanssa käyty keskustelu oli hyödyllinen.

”Meidän ryhmässämme oli paljon opiskelijoita, ja oli kiva saada vahvistusta sille, että olemme miettineet tuotteistamista juuri oikeaan suuntaan”, Haukka sanoo.

Seminaarityöskentely sai kiitosta. Moni piti hyvänä sitä, että yhteistyöalueet keskustelevat säännöllisesti ja toimintaa kehitetään yhteisesti. Yhteistyöalueiden välinen vuorovaikutus nähtiin tärkeänä ja yhteisille tilaisuuksille toivottiin myös jatkoa. Prosessijohtaja Antti Vettenrannan mielestä tilaisuus oli onnistunut:

”Seminaari onnistui poikkeusoloista huolimatta hienosti. Osallistujien esitykset ja puheenvuorot olivat erinomaisia ja saimme paljon hyviä ajatuksia siitä, miten voimme kehittää liittouman toimintaa jatkossa kohti tulevaa sopimuskautta. Parhaat kiitokset kaikille osallistujille!”, Vettenranta sanoo.

3AMK-työseminaari järjestettiin 20.4.2020 virtuaalitoteutuksena.

Kuva: Unsplash

Comments are closed.