3AMK-verkkotyöpaja kokosi kolmen strategiakärjen toimijat yhteen

3AMK-liittouma tekee tiivistä TKI-yhteistyötä, jossa yhdistyvät kolmen ammattikorkeakoulun voimat. TKI-yhteistyötä toteutetaan kolmen strategiakärjen kautta: hyvinvoiva ihminen – turvallinen yhteisö, kestävä kaupunkikehitys ja tulevaisuuden tekijä. Kärjet kytkeytyvät ajankohtaisiin teemoihin sekä Suomessa että Euroopassa.

Lokakuun alusta lähtien käynnissä ollut 3AMK strategiakärkien ekosysteemien rakentaminen -hanke on tulossa päätökseensä. Hankkeen toimijat tapasivat virtuaalisesti toteutetussa Tulevaisuus rakennetaan yhdessä -työpajassa, johon oli kutsuttu myös sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden edustajia. Työpajassa kerrattiin tuloksia ja vaihdettiin ajatuksia siitä, kuinka kestävää hyvinvointia voidaan rakentaa yhdessä.

Keskustelua käytiin Howspace-työalustalla, joka koosti tekoälyn avulla pienryhmäkeskustelujen vastauksista nopeita yhteenvetoja siitä, mitkä aiheet herättivät kiinnostusta tai huolta. Näin tilaisuudessa päästiin todistamaan tekoälyn konkreettisia hyötyjä. Keskustelujen teemat keskittyivät poikkeusolosuhteiden ympärille.

”Maailma ei palaa koronan jälkeen entiselleen”

Työpajan kutsupuheenvuoron piti tulevaisuudentutkija Risto Linturi, joka pohti sitä, miltä maailma näyttää koronan jälkeen. Linturi ei sokerikuorruttanut koronan vaikutuksia.

”Virus ei tuhoa lentokoneita, taloja tai ympäristöä. Se ainoastaan pysäyttää talouden ja tappaa ihmisiä”, Linturi totesi.

Linturin mukaan maailma ei palaa koronan jälkeen entiselleen, vaan poikkeuksellinen aika muuttaa arvomaailmaamme. Toisaalta koronan aiheuttama shokki nopeuttaa rakenteiden uudistumista ja luo uusia mahdollisuuksia.

”Vaikea sanoa, mihin kaikkeen virus vaikuttaa. Palaammeko normaaliin arkeen vai muutammeko toimintatapoja pysyvästi? Tapa, jolla rahatalous on järjestetty, saatetaan joutua harkitsemaan uudelleen ja vaihdanta voi vähentyä pysyvästi”, Linturi pohti.

Linturi mainitsi esimerkiksi 3D-tulostuksen ja etädiagnostiikan mahdollisuudet. Lisäksi Linturi sanoi luottavansa tekoälyyn esimerkiksi koronan tartuntaketjujen jäljittämisessä.  Erityisesti empatia, digitalisoitunut työelämä ja yhteistyö herättivät keskustelua. Työpajassa käytiin keskustelua myös siitä, voiko ihmisten välistä luottamusta syntyä ilman kasvokkaista kohtaamista – ja kuultiin rohkaisevia esimerkkejä.

Monen mielestä tapahtuma oli ajatuksia herättävä ja keskustelut mielenkiintoisia. Kiitosta saivat erityisesti Linturin esitys, Howspace-alusta sekä fasilitointi.

3AMK-strategiakärkien ekosysteemien rakentaminen -hankkeen lopputilaisuus järjestettiin 16.4.2020. Tilaisuuteen osallistui lähes viisikymmentä henkilöä. Joukossa oli kolmen ammattikorkeakoulun edustajien lisäksi järjestöjä ja yrittäjiä. Tilaisuuden koordinoi Humap.

Kuva: Unsplash

Comments are closed.