Vastuullinen yrittäjyys (5 op)

Ole mukana luomassa vastuullista yrittäjyyttä tai kerää omaan työkalupakkiisi hyödyllisiä yrittäjyystaitoja! Luo tulevaisuutta, joka on eettisempi, kestävämpi ja vaikuttavampi.

Kiinnostaako vastuulliset yrittäjyystaidot? Vastuullinen yrittäjyys -opintojakso tarjoaa näkemyksiä vastuullisuudesta liiketoiminnassa ja yrittäjyydessä, inspiroi ideoita omalle yrittäjäpolulle sekä käytännön taitoja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Opintojaksolla opit vastuullisuuden peruskäsitteet, palvelumuotoilun hyödyntämisen ideoiden validoinnissa ja design sprint -menetelmän käytön. Intensiivijakso tarjoaa mahdollisuuden liikeidean löytämiseen kenttätyön avulla. Kurssi huipentuu design sprint -viikkoon, jonka aikana pääset testaamaan ja kehittämään uutta liikeideaa.

Ilmoittaudu nyt mukaan ja inspiroidu yrittäjyydestä!

Tämä opintojakso on Haaga-Helian opintotarjonnasta.

Avainsanat

vastuullisuus, yrittäjyys, inspiraatio, idean kehittäminen, design sprint

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella ENT022AS2A-3003.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella ENT022AS2A-3003.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 15.5.-23.5.2024

Toteutus: 2.9.-13.12.2024 | Lähiopetusta Haaga-Helian Pasilan kampuksella ja itsenäistä verkko-opiskelua | Luento luokassa 3009 torstaisin klo 11.00-13.45

Itsenäinen työskentely: aloitus ennen intensiivijaksoa

Intensiivijakso: 16.–19.10. klo 14-17, Pasila Haaga-Helian kampus

Ennen intensiivijaksoa opiskelija opiskelee opintojakson aiheita itsenäisesti verkkomateriaalien avulla.

Oppimisalusta: Haaga-Helian Moodle, kirjaudutaan Haaga-Helian tunnuksilla | Jos sinulla ei ole käytössäsi aktiivisia Haaga-Helian tunnuksia, saat ne ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson sisältö

Intensiiviopintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee vastuullisuuden peruskäsitteet
  • ymmärtää yrittäjyysintentioiden merkityksen
  • osaa soveltaa palvelumuotoilua liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja idean validoinnissa
  • osaa kehittää liikeideaa design sprint -menetelmän avulla.

Ennen intensiivijaksoa opiskelija opiskelee opintojakson aiheita itsenäisesti verkkomateriaalien avulla. Hän suorittaa oppimistehtäviä sekä kontaktoi yrityksiä testatessaan ja kehitellessään liikeideaansa. Intensiivijaksolla järjestetään design sprint, jonka aika opiskelija pääsee kehittämään ja testaamaan liikeideaansa. Tavoitteena on saada hyvin tehokkaasti testattua oman idean toimivuus, jonka pohjalta pystyy ideaa alkaa kehittämään toivottuun suuntaan.

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Haaga-Helian opinto-oppaasta.

Opettaja

Antti Leppilampi (Haaga-Helia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.