TKI-osaaja – tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta tutuksi (5 op)

Haluatko oppia luomaan kehitystä ja menestyä, myös kansainvälisesti? Palveluiden, tuotteiden ja toimintamallien innovatiiviseen kehittämiseen tarvitaan TKI-toimintaa. TKI:llä tarkoitetaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoimintaa, joka tuo ratkaisuja ajankohtaisiin haasteisiin, tukee oman osaamisen kehittämistä ja luo mahdollisuuksia työelämään.

Suorittamalla tämän opintokokonaisuuden ymmärrät mitä TKI-toiminnalla tarkoitetaan, opit luomaan hankehakemuksia ja tiedät mistä hakea rahoitusta TKI-toimintaan. Ymmärrät myös TKI-toiminnan verkostoiden ja viestinnän tärkeyden.

Opintokokonaisuus koostuu viidestä  yhden opintopisteen laajuisesta itsenäisesti suoritettavasta verkko-opintojaksosta, eli MOOCista (Massive Open Online Course). Opintokokonaisuuden voi suorittaa ajasta ja paikasta riippumatta, eikä opintojaksojen suoritusjärjestyksellä ole merkitystä. Voit halutessasi myös valita vain itseäsi eniten kiinnostavat opintojaksot. Saat jokaisesta suorittamastasi opintojaksosta oman erillisen osaamismerkin, jonka voi lisätä esimerkiksi LinkedIn-profiiliin.

Opintokokonaisuus on YAMK tasoinen. Osallistuaksesi tälle opintokokonaisuudelle sinun tulee olla joko YAMK opiskelija tai sinulla pitää olla suoritettuna AMK-tutkinto tai muu vastaava korkeakoulututkinto. Jos et tällä hetkellä opiskele Haaga-Heliassa, Laureassa tai Metropoliassa tutkinto-opiskelijana, käytäthän jatkuvan oppimisen opiskelijan ilmoittautumislinkkiä. Kaikki opintokokonaisuuden opintojaksot ovat kaikille maksuttomia.

Tämä opintokokonaisuus on uniikki 3AMK-yhteistoteutus, jota koordinoi Metropolia.

Ilmoittauduthan jokaiselle opintojaksolle erikseen. Lisätietoa opintojaksoista alla.

Avainsanat: TKI, tutkimustoiminta, kehittämistoiminta, innovaatiotoiminta, hankevalmistelu, hankerahoitus, verkostotyö, vaikuttava viestintä

OSAAMISKOKONAISUUS KOOSTUU SEURAAVISTA VIIDESTÄ OPINTOJAKSOSTA

TKI-toiminnan perusteet: mitä ja miksi? (1op), SX00FT69-3001

Ilmoittautuminen: 6.5.2024 – 31.7.2025

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Yhteyshenkilö(t): Emilia Vesanto (emilia.vesanto@metropolia.fi)

Tällä itsenäisesti suoritettavalla verkko-opintojaksolla perehdymme siihen, mitä TKI eli tutkimus- kehittämis- ja innovaatiotoiminta on. Pohdimme myös TKI-toiminnan hyötyjä yksilön, organisaatioiden ja laajemmin koko yhteiskunnan näkökulmasta. Suorittamalla opintojakson saat vakaan pohjan kehittää omaa asiantuntijuuttasi TKI-toiminnassa.

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • selittää ja soveltaa, mitä TKI:lla tarkoitetaan, miksi sitä tarvitaan ja miten sitä rahoitetaan
 • kehittää TKI-työn viestintää, vaikuttavuutta ja avoimuutta
 • soveltaa hankevalmisteluprosessin perusteita opinnoissaan
 • tulkita verkostojen ja yhteistyön merkityksen hankkeissa

Onnistuneen hankevalmistelun ABC (1op), SX00FT70-3001

Ilmoittautuminen: 6.5.2024 – 31.7.2025

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Yhteyshenkilö(t): Emilia Vesanto (emilia.vesanto@metropolia.fi)

Tämä itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso tarjoaa kokonaiskuvan hankevalmisteluun liittyvistä tehtävistä sekä antaa käytännön ohjeita ja vinkkejä prosessin eteenpäin viemiseen. Opintojakso on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita hankevalmistelusta tai jotka ovat aloittamassa hankerahoituksen hakemista.

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • selittää ja soveltaa hankevalmisteluprosessiin liittyvät osa-alueet
 • rakentaa hankehakemuksen,
 • kehittää sekä arvioida organisaatiollesi sopivia hankeideoita,
 • ymmärtää tutkimusetiikkaan liittyvät asiat ja arvioida niiden roolin omassa hankkeessa

EU ja TKI -rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet (1op), SX00FT71-3001

Ilmoittautuminen: 6.5.2024 – 31.7.2025

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Yhteyshenkilö(t): Emilia Vesanto (emilia.vesanto@metropolia.fi)

Tässä itsenäisesti suoritettavassa verkko-opintojaksossa saat tietoa ja kehität osaamistasi TKI-toiminnan rahoituksesta sekä rahoituksen hakemisesta. Opintojaksolla esitellään tarkemmin seuraavien EU-rahoitusohjelmien sisältöjä ja käyttötarkoituksia: Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 (EAKR- ja ESR+ -rahoitukset), Horisontti Eurooppa, Erasmus+, LIFE, Interreg Central Baltic ja Interreg Baltic Sea Region.

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • selittää ja soveltaa EU:n TKI-rahoituksen taustat, tavoitteet ja painopisteet rahoituskaudella 2021–2027
 • suhteuttaa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027, Horisontti Eurooppa -, Erasmus+-, LIFE-, Luova Eurooppa, Digitaalinen Eurooppa, Interreg Central Baltic- ja Interreg Baltic Sea Region rahoitusohjelmien tarkemmat painopisteet ja rahoitettavat teemat oman organisaationsa toimintaan
 • arvioida opiskelijalle tai organisaatiolle mahdolliset rahoitusohjelmat ja tuottaa niihin liittyvän rahoitussuunnitelman
 • laajentaa organisaation TKI-rahoituspohjaa

Verkostot ja yhteistyö hankkeessa (1op), SX00FT72-3001

Ilmoittautuminen: 6.5.2024 – 31.7.2025

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Yhteyshenkilö(t): Emilia Vesanto (emilia.vesanto@metropolia.fi)

Tällä itsenäisesti suoritettavalla verkko-opintojaksolla perehdyt verkostoitumiseen ja yhteistyöhön hankkeessa monelta eri kannalta. Saat käytännön vinkkejä verkostoitumiseen, myös kansainvälisen hanketyön näkökulmasta. Hankkeissa tehtävää konkreettista osapuolten välistä yhteistyötä ja roolitusta käydään myös läpi. Pääset tekemään opintojaksolla myös oman verkostoitumissuunnitelman.

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • selittää ja vertailla kotimaisia ja kansainvälisiä TKI-verkostoja
 • tulkita ja havainnollistaa, mitä on osallistava yhteiskehittäminen sekä ekosysteemitoiminta
 • suunnitella uusia ideoita ja paikkoja EU-tason verkostoitumiseen
 • arvioida hankkeen toteutuksessa tehtävää yhteistyötä ja roolitusta

Viestintä, avoimuus ja vaikuttavuus TKI-toiminnassa (1op), SX00FT73-3001

Ilmoittautuminen: 6.5.2024 – 31.7.2025

Aikataulu: Itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso.

Yhteyshenkilö(t): Emilia Vesanto (emilia.vesanto@metropolia.fi)

Opintojakson suorittanut opiskelija osaa:

 • yhdistää viestinnän tavoitteet ja ydinviestit sekä vertailla viestinnän kohderyhmiä ja kanavia
 • yleistää viestinnän roolin hankkeen elinkaaren aikana
 • luoda viestintäsuunnitelman
 • suhteuttaa avoimuuden, julkaisemisen sekä aineistonhallinnan merkityksen TKI-hankkeessa

Comments are closed.