Kiertotalouden ja ympäristövaikutusten johtaminen (5 op)

Oletko kiinnostunut kiertotalouden kehittämisestä ja ympäristövaikutusten vähentämisestä? Tällä opintojaksolla pääset harjoittelemaan työkalujen hyödyntämistä, joilla voidaan analysoida toimiala- sekä yrityskohtaiset ympäristö- ja ilmastovaikutukset sekä kehittämiskohteet. Opit myös luomaan suunnitelman yrityksen kiertotalouden ja/tai ilmastotoimien kehittämiseksi.

Tämä opintojakso on Haaga-Helian opintotarjonnasta.

Avainsanat

kiertotalous, ilmastonmuutos, ympäristövaikutukset, ympäristönjohtamisjärjestelmä

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella SER002AS2A-3003.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella SER002AS2A-3003.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 15.5.-23.5.2024

Toteutus: 21.10.-13.12.2024 | Verkko-opintojakso: etäluennot sekä itsenäinen aikataulutettu työskentely verkossa | Online-luennot keskiviikkoisin klo 17.40-20.30

Oppimisalusta: Haaga-Helian Moodle, kirjaudutaan Haaga-Helian tunnuksilla | Jos sinulla ei ole käytössäsi aktiivisia Haaga-Helian tunnuksia, saat ne ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson sisältö

  • Kiertotalous, ilmasto ja ympäristö osana strategiaa ja liiketoiminnan kehittämistä
  • Innovaatio- ja tulevaisuusjohtaminen, liiketoiminnan ekosysteemit ja systeeminen muutos
  • Strategian jalkauttaminen eri tasoille: liiketoiminta, palvelu, tuote, markkinointi, myynti ja toimitusketju
  • Ympäristövaikutukset ja -riskit (mm. ilmaston osalta)
  • Ympäristövaikutusten tavoitteet, mittarit ja seuranta
  • Kiertotalous, ilmasto- ja ympäristön johtamisen järjestelmät ja standardit
  • Muutosajurit mm. EU-lainsäädäntö
  • Kiertotalous- ja ilmastoasioiden muutosagenttina toimiminen

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Haaga-Helian opinto-oppaasta.

Opettaja

Satu Harkki (Haaga-Helia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.