ICT-palvelut (5 op)

Tällä opintojaksolla perehdytään palvelutuotantoon liittyviin geneerisiin perusteisiin ja niiden hyödyntämiseen ICT-palveluiden tuottamisessa, kehittämisessä, arvioinnissa, hankinnoissa ja johtamisessa.

Tämä opintojakso on Haaga-Helian opintotarjonnasta.

Avainsanat

ICT-palvelut, palvelutuotanto

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella ICB007AS2A-3007.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella ICB007AS2A-3007.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 15.5.-23.5.2024

Toteutus: 19.8.-13.12.2024 | Itsenäinen verkko-opintojakso

Oppimisalusta: Haaga-Helia Moodle, kirjaudutaan Haaga-Helian tunnuksilla | Jos sinulla ei ole käytössäsi aktiivisia Haaga-Helian tunnuksia, saat ne ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson sisältö

  • Johdanto palveluihin ja palveluiden tuottamiseen
  • Make or buy? ICT-palveluiden tuotantomallit
  • Resurssit, menetelmät ja johtaminen
  • Laadun arvioiminen ICT-palveluissa
  • Riskit ja niiden arviointi ICT-palveluissa
  • Tuottavuus, tehokkuus ja mittaaminen ICT-palveluissa
  • ICT-palveluiden kehittämisyhteistyömalli
  • Frameworkit palveluiden tuottamisessa

Tämä kurssi on suunniteltu poikkitieteellisistä lähtökohdista. Siinä yhdistetään tietotekniikan hyötyjen johtaminen tuotantotaloudellisella lähestymistavalla. Kurssi ei edellytä teknistä titetotekniikan osaamista. Perustietämys tietohallinnosta ja liiketoimintalähtöisestä tietotekniikasta auttavat saavuttamaan oppimistavoitteita.

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Haaga-Helian opinto-oppaasta.

Opettaja

Tuomo Ryynänen (Haaga-Helia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.