Vastuullinen yrittäjyys (5 op)

Ole mukana luomassa vastuullista yrittäjyyttä tai kerää omaan työkalupakkiisi hyödyllisiä yrittäjyystaitoja! Luo tulevaisuutta, joka on eettisempi, kestävämpi ja vaikuttavampi.

Kiinnostaako vastuulliset yrittäjyystaidot? Vastuullinen yrittäjyys -opintojakso tarjoaa näkemyksiä vastuullisuudesta liiketoiminnassa ja yrittäjyydessä, inspiroi ideoita omalle yrittäjäpolulle sekä käytännön taitoja vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseen.

Opintojaksolla opit vastuullisuuden peruskäsitteet, palvelumuotoilun hyödyntämisen ideoiden validoinnissa ja design sprint -menetelmän käytön. Intensiivijakso tarjoaa mahdollisuuden liikeidean löytämiseen kenttätyön avulla. Kurssi huipentuu design sprint -viikkoon, jonka aikana pääset testaamaan ja kehittämään uutta liikeideaa.

Ilmoittaudu nyt mukaan ja inspiroidu yrittäjyydestä!

Huom. Haaga-Helian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: vastuullisuus, yrittäjyys, inspiraatio, idean kehittäminen, design sprint

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 7.12.2023–3.4.2024

Itsenäinen Moodle-työskentely: Oppimisalusta avautuu 1.4., työskentely omaan tahtiin ennen kurssia. Tähän on hyvä varata aikaa noin 2–3 viikkoa.

Intensiivijakso: 20.–24.5. ma–pe klo 14.00–17.00 Haaga-Helian Pasilan kampus, tila 6211, 6. krs.

Opintojakson sisältö

Intensiiviopintojakson suoritettuaan opiskelija

  • tuntee vastuullisuuden peruskäsitteet
  • ymmärtää yrittäjyysintentioiden merkityksen
  • osaa soveltaa palvelumuotoilua liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja idean validoinnissa
  • osaa kehittää liikeideaa design sprint -menetelmän avulla.

Ennen intensiivijaksoa opiskelija opiskelee opintojakson aiheita itsenäisesti verkkomateriaalien avulla. Hän suorittaa oppimistehtäviä sekä kontaktoi yrityksiä testatessaan ja kehitellessään liikeideaansa. Intensiivijaksolla järjestetään design sprint, jonka aika opiskelija pääsee kehittämään ja testaamaan liikeideaansa. Tavoitteena on saada hyvin tehokkaasti testattua oman idean toimivuus, jonka pohjalta pystyy ideaa alkaa kehittämään toivottuun suuntaan.

Opettaja

Antti Leppilampi (Haaga-Helia)

Comments are closed.