Palvelumuotoilua käytännössä (10 op)

Tällä opintojaksolla pääset palvelumuotoiluprojektin kautta tutustumaan palvelumuotoilun suunnitteluun ja toteutukseen, sekä fasilisointiin.

Huom. Laurean opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pakissa.

Avainsanat: palvelumuotoilu, fasilisointi

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11.2023 – 7.3.2024

Toteutus: 21.3.-31.5.2024. Lähiopetus Laurean Leppävaaran kampuksella, torstaisin koko päivä ja maanantaisin iltapäivä

 •  21.03.2024 09.00 – 15.00 tila 234
 • 25.03.2024 12.30 – 15.00 tila 225-226
 • 28.03.2024 09.00 – 15.00 tila 234
 • 02.04.2024 12.45 – 15.15 tila 225-226
 • 04.04.2024 09.00 – 15.00 tila 234
 • 08.04.2024 12.30 – 15.00 tila 225-226
 • 11.04.2024 09.00 – 15.00 tila 253
 • 16.04.2024 09.00 – 11.30 tila 225-226
 • 18.04.2024 09.00 – 15.00 tila 234
 • 22.04.2024 12.30 – 15.00 tila 225-226
 • 25.04.2024 09.00 – 15.00 tila 234
 • 29.04.2024 12.30 – 15.00 tila 225-226
 • 02.05.2024 09.00 – 15.00 tila 195 + 195A
 • 06.05.2024 12.30 – 15.00 tila 225-226
 • 08.05.2024 09.00 – 15.00 tila 234
 • 13.05.2024 12.30 – 15.00 tila 225-226
 • 16.05.2024 09.00 – 15.00 tila 234

Opintojakson sisältö

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • suunnitella ja toteuttaa palvelumuotoiluprojektin hyödyntäen yhteiskehittämisen menetelmiä 
 • organisoida työskentelyä toimien fasilitaattorina
 • kehittää asiakasarvoa lisäävän palvelukonseptin hyödyntäen tulevaisuustietoa

Opintojaksolla toteutaan siis käytännönläheinen palvelumuotoilun projekti, jossa opiskelijatiimit kehittävät tulevaisuusorientoituneita palveluideoita kumppaniorganisaation liiketoiminnan kehittämiseksi.

Opettajat

Jami Riihihuhta (Laurea) ja Päivi Mantere (Laurea)

Comments are closed.