Johdanto digitaalisiin palveluihin (5 op)

Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan digitaalisiin palveluihin käyttäjäkeskeisten verkkosivujen suunnittelun sekä verkkosivujen käytettävyyden analasoinnin kautta.

Huom. Haaga-Helian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: digitaaliset palvelut, saavutettavuus, käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi, heuristinen analyysi, web-käyttöliittymän suunnittelu

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11. 2023 – 10.3.2024

Toteutus: 25.3.-17.5.2024, itsenäisesti suoritettava verkko-opintojakso

Opintojakson sisältö

• Digitaalisaatio ja digitaalinen palvelu yleisesti.
• Käytettävyys, käyttäjäkokemus ja saavutettavuus.
• Käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin päävaiheet.
• Digitaalisen palvelun käytettävyyden heuristinen analyysi.
• Responsiivisen web-käyttöliittymän suunnittelu, toteutus (html ja css) ja testaus.
• Oman oppimisen arviointi ja ammatillisen kehittymisen pohdinta.

Opintojakson suorittanut tai vastaavan osaamisen hankkinut opiskelija osaa

• tunnistaa digitaalisen palvelun mahdollisuuksia sekä siihen liittyviä keskeisiä ilmiöitä ja käsitteitä,
• ymmärtää käyttäjäkokemuksen, käytettävyyden ja saavutettavuuden merkityksen,
• tunnistaa palvelumuotoilun roolin ja merkityksen digitaalisten palveluiden kehittämisessä,
• osaa analysoida ja arvioida digitaalista palvelua ja
• osaa suunnitella, toteuttaa ja testata yksinkertaisen web-käyttöliittymän.

Opettaja

Teemu Ruohonen (Haaga-Helia)

Comments are closed.