”3amk yhteistyölle on tarvetta” – 3AMK-neuvottelukunta kokoontui

Pääkaupunkiseudun kolmen suurimman ammattikorkeakoulun rehtorit kokoontuivat keskustelemaan työelämän edustajien kanssa 3AMK-liittouman tulevaisuudesta. Neuvottelukunnan jäsenistä paikalla olivat Pekka Sivonen (Business Finland), Maarit Mettälä (Nordea), Petteri Huovinen (Kesko) ja Tapio Anttila (Sitra) ja Jari Konttinen (Palvelualojen työnantajat). Neuvottelukuntatyöskentely on tärkeä osa 3AMK-liittouman toimintaa.

3AMK:n rehtorit Teemu Kokko (Haaga-Helia), Jouni Koski (Laurea) ja Riitta Konkola (Metropolia) pitävät kolmen suurimman ammattikorkeakoulun tähänastista yhteistyötä merkityksellisenä. Toisin kuin neljä vuotta sitten, vuonna 2020 liittouman tarvetta ei tarvitse enää perustella. Kiinnostus liittoumaa kohtaan myös sen ulkopuolella on kasvanut ja sen asema neuvottelukumppanina vakiintunut.

”Osaamispolkujen rakentaminen yhdessä työelämän kanssa on aina ollut keskeinen osa liittouman toimintaa. Olemme lähteneet rakentamaan uudenlaista tarjontaa, sillä tarkoitus ei ole ollut keksiä pyörää uudelleen”, Metropolian rehtori Riitta Konkola sanoo.

3AMK:n prosessijohtaja Antti Vettenranta korostaakin, että liittouman tavoitteena on hakea yhteistyömallia, jossa ammattikorkeakoulut jakavat ja yhdistävät parasta osaamistaan uudella tavalla. Neuvottelukunta näkee mahdollisuuksia myös ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen yhteistyössä.

”Yliopistot ja ammattikorkeakoulut voivat luoda työelämälähtöisiä osaamispolkuja, joita toimijat eivät pysty tuottamaan yksin”, Vettenranta toteaa.

Digitaalisuus ja tekoäly kiinnostavat työelämää

Keskustelijat ovat yhtä mieltä siitä, että yrityselämän ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö on arvokasta kaikille. Työelämä muuttuu jatkuvasti, ja erityisesti koulujen tarjoama ICT-alan osaaminen, robotiikka ja tekoäly kiinnostavat yrityksiä. Näihin asioihin 3AMK-liittouma aikookin panostaa tulevalla sopimuskaudella, kun se jatkaa yhteistyötä tekoäly-yritys Headai Oy:n kanssa.

Keskusteluissa sivuttiin myös korkeakoulujen digivisiota 2030. 3AMK-yhteystyönä toteutettu Digiosaaja-koulutus on työelämän kannalta kiinnostava. Vuoden pituinen Myynnin ja markkinoinnin digiosaaja -koulutus on tarkoitettu jo työelämässä toimineille henkilöille, jotka haluavat kasvattaa osaamistaan digitaalisen liiketoiminnan parissa. Työelämän edustajien mukaan tällaista koulutusta kaivattaisiin myös yritysten työntekijöille.

”Digitaalinen transformaatio näkyy pankkimaailmassa. Välillä ei erota, onko töissä pankissa vai IT-firmassa. Tarve osaajille on kova”, Nordean Maarit Mettälä sanoo.

3AMK-liittouma onkin vastannut työelämän kasvaviin tarpeisiin tuomalla tarjolle AMKoodari-koulutuksen yhdessä Hämeen ammattikorkeakoulun ja Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulujen kanssa. Myös AMKoodari-toteutuksessa hyödynnetään tekoälyä.

Tarvetta osaamiseen on myös Suomen rajojen ulkopuolella

Digitaalisen osaamisen tarve ei pääty Suomen rajoihin. Business Finlandin Pekka Sivonen näkee 3AMK-liittoumalla mahdollisuuksia toimia myös Euroopassa.

”Esimerkiksi verkkokursseja suunniteltaessa on hyvä miettiä, voisiko niitä räätälöidä myös muille Euroopan maille”, hän pohtii.

Verkkokurssit tuovat opiskeluun uusia mahdollisuuksia. Esimerkiksi Kiinan koronavirusepidemian takia peruttuja opintoja on pystytty aloittamaan verkko-opintoina.

Neuvottelukunnassa pohditaan lisäksi, voisiko 3AMK-opintoihin houkutella osallistujia Euroopan ulkopuolelta. Suomelle ei olisi haitaksi, että maailmalla toimisi Suomessa koulutettuja ICT-osaajia – lisäksi he toimisivat potentiaalisina asiakkaina suomalaisille ICT-palveluille tulevaisuudessa.

”Suomessa on teknologian saralla paljon kykyä ja osaamista. Meillä olisi mahdollisuus luoda aivan uudentyyppinen malli, jossa sovittaisiin jonkinlaisesta kansallisesta työnjaosta”, Sivonen sanoo. 

Hänen mielestään ammattikorkeakoulut ja yliopistot voisivat nostaa osaamisen tasoa yhdessä tuumin. Ammattikorkeakoulut voivat hyödyntää osaamista, jota esimerkiksi teknillisillä yliopistoilla jo on – ja toisinpäin. Neuvottelukunnan mielestä Suomella olisi annettavaa maailmalla ICT-osaamisen lisäksi myös esimerkiksi kestävän kehityksen teemoissa.

”Suomi pystyy varmasti löytämään maailmalta yrityksiä, jotka tarvitsevat suomalaista osaamista. Kestävän kehityksen teemoihin panostaminen on myös yritysten näkövinkkelistä houkutteleva mahdollisuus,” Sivonen lisää.

3AMK-koulujen rehtorit kuulevat työelämän edustajia säännöllisesti, jotta työelämän tarpeet voidaan ennakoida ja ongelmiin vastata joustavasti.

”Korkeakouluilla on paljon hyvää osaamista, mutta meidän pitää vain osata tuotteistaa osaaminen oikein,” Haaga-Helian rehtori Teemu Kokko sanoo.

3AMK-liittouma tekee jatkossakin läheistä yhteistyötä työelämän edustajien kanssa. Tällä hetkellä ammattikorkeakoulut valmistautuvat seuraavaan sopimuskauteen (2021-2024).

Lisätietoja antti.vettenranta@laurea.fi

Lisätietoja Myynnin ja markkinoinnin digiosaaja -koulutuksesta Haaga-Helian sivuilla

Lisätietoja AMKoodari-koulutuksesta Haaga-Helian sivuilla.

Comments are closed.