3AMK esillä Suomen EU-puheenjohtajuuskauden opetusalan päätapahtumassa

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti keskiviikkona 2.10. Finlandia-talolla ”Meeting of Directors General for Higher Education” -kokouksen, joka on Suomen EU-puheenjohtajuuskauden opetusalan päätapahtuma. Teemu Kokko piti tilaisuudessa esityksen yhdessä Metropolian rehtorin Riitta Konkola kanssa, jonka teemana oli tekoälyn hyödyntäminen tulevaisuuden osaamistarpeiden kartoittamisessa osana 3amk-yhteistyötä.

Puheenvuorossaan (Navigating towards future competencies – making use of AI in higher education) Teemu ja Riitta esittelivät korkeakoululiittouman taustaa, toimintaperiaatteita ja yhteistyöalueita. Puheenvuoro keskittyi tapausesimerkin kautta siihen, miten tekoälyä voidaan hyödyntää tulevaisuuden osaamistarpeiden tunnistamisessa ja koulutustarjonnan kehittämisessä.

Comments are closed.