Kiinteistöalan kehittäjä -osaamispolku pyrkii karistamaan vääriä mielikuvia kiinteistöalasta

Kiinteistöalan kehittäjä -osaamispolku järjestetään ensi syksynä toista kertaa. Kiinteistöalalla vallitsee työvoimapula ja osaamispolulle toivotaankin paljon osallistujia.

Kiinteistöala on hyvin kokonaisvaltainen, sillä siihen liittyy sekä tekninen osaaminen, kiinteistöissä olevat palvelut sekä esimerkiksi se, kuinka ihmiset käyttäytyvät erilaisissa tiloissa. Tänä päivänä tärkeää on myös ajatella tiloja niin ekologisuuden kuin tilojen terveellisyyden näkökulmasta. Lisäksi alalla tarvitaan talousosaamista, sillä kiinteistöt ovat erityisesti yrityksille valtava kustannus. Kiinteistöjen vaikutusta yhtiön talouteen on tärkeä ymmärtää.

Toista kertaa 3AMK-osaamispolkuna toteutettavat opinnot pyrkivät karistamaan vääriä mielikuvia alasta, sillä se on paljon muutakin kuin esimerkiksi isännöintiä ja kirjanpitoa. Se on kokonaisvaltaista kiinteistön ja sen käyttäjien hyväksi tehtävää työtä ja edellyttää niin teknistä kuin tietoteknistä osaamista. Laurean vanhempi lehtori Kaisa Airo kertoo, että Laureassa kiinteistöalan opintoja suorittaneet opiskelijat ovat työllistyneet muun muassa konsultiksi kasviseiniä valmistavaan Naavaan. Konsultin työ ei varsinaisesti ole kiinteistöalan työtä, mutta ymmärrys työympäristöistä on auttanut paljon.

Viidentoista opintopisteen laajuinen osaamispolku koostuu kolmesta opintojaksosta. Haaga-Helialla, Laurealla ja Metropolialla on kaikilla omaa erityisosaamista ja osaamispolku onkin rakennettu näiden erityisosaamisten näkökulmasta. Haaga-Helian vastuulle kuuluu taloushallinnollinen puoli, Laurean vahvuus on työympäristöjohtamisessa ja Metropolian organisoimalla opintojaksolla keskitytään tekniseen puoleen ja elinkaariajatteluun.

Kiinteistöalan eläköitymisvauhti on nopea ja uusia osaajia tarvitaan
 

Haasteena kiinteistöalalla on kasvava työvoimapula. Alan ikärakenteen takia on arvioitu, että vuoteen 2035 mennessä eläköitymisvauhti on jo yli 50 prosenttia. Kasvaneiden vaatimusten vuoksi alalle halutaan entistä enemmän myös korkeakoulutettuja osaajia, mutta tunkua ei toistaiseksi ole ollut. Alan statusta pyritään nostamaan erityisesti nuoria kiinnostavaksi uravaihtoehdoksi.

Kaisa Airon mukaan kiinteistöalan etuna on se, että se on niin laaja ja monipuolinen. Työmahdollisuuksia on lukuisia. Etuna on myös se, ettei kilpailua työpaikoista ole kovin paljoa.

– On etulyöntiasema erikoistua sellaiselle alalle, josta tulee vähän valmistuneita, hän sanoo.

Kiinteistöalan tarpeisiin vastaavaa kokonaisvaltaista ja tutkintoon tähtäävää koulutusta ei Suomessa ammattikorkeakoulutasolla järjestetä. Koulutusta tarjotaan osana tradenomin, restonomin ja insinöörin tutkintoja. Kuitenkin esimerkiksi Laurea ammattikorkeakoulussa on tarjolla kymmeniä kiinteistöalan opintojaksoja, kuten työympäristöjohtamista, ympäristöpsykologiaa ja digitaalista kaupunkikehitystä. Metropolia kouluttaa tutkinto-opiskelijoina niin rakentajia, talotekniikan osaajia, isännöitsijöitä sekä maanmittareita. Lisäksi tarjontaa on kiinteistöalan erityiskursseina. Haaga-Heliassa voi opiskella muun muassa kiinteistöjohtamista sekä asunto- ja kiinteistöjuridiikkaa. Syksyllä järjestettävä kiinteistöalan kehittäjä -polku toimiikin ikään kuin sisäänheittotuotteena kiinteistöalasta kiinnostuvilla opiskelijoille.

– Saa vähän näkemystä jokaisesta puolesta mitä siihen liittyy, Airo kertoo.

Kuva: Unsplash

Comments are closed.