CERN Bootcamp: ratkaisuja isoihin kysymyksiin

YAMK-opiskelijat kolmesta AMK:sta osallistuivat intensiiviviikolle CERN-tutkimuskeskuksessa.

”Tällaisia ideoita ei olisi syntynyt koulun seinien sisäpuolella pysymällä.” Näin totesi moni, kun CERN Bootcamp -intensiiviviikolle osallistuneet opiskelijat esittelivät projektin tuloksia tiistaina 19. kesäkuuta.

Noin 20 YAMK-opiskelijan joukko Laureasta, Haaga-Heliasta ja Metropoliasta vietti kesäkuun alussa viiden päivän mittaisen intensiiviviikon yhdessä maailman tunnetuimmista tutkimuslaitoksista CERNissä Sveitsin ja Ranskan rajalla.

Ratkaisuja neljään globaaliin haasteeseen

Projektiin osallistuneet opiskelijat muodostivat ennen CERNin matkaa tiimit neljän ratkaistavan haasteen ympärille. Haasteet liittyivät siihen, millaisin käytännön keinoin voidaan vähentää muovijätettä, miten hyödyntää avointa dataa terveydenhuollossa, kuinka saadaan entistä paremmin kohtaamaan työnantajien tarpeet ja työntekijöiden osaaminen sekä miten kuluttajille voidaan viestiä ilmastonmuutoksen vaikutuksista.

Tehtyään ennakkovalmisteluja ja aineistonkeruuta Suomessa opiskelijat pääsivät täysillä työstämään ideoitaan CERNissä viiden päivän ajan. Opiskelijoilla oli muun muassa mahdollisuus päästä tapaamaan ja haastattelemaan tutkimuskeskuksen eri alojen asiantuntijoita.

Haaga-Helian Pasilan kampuksella tiistaina järjestetyssä päätöstilaisuudessa opiskelijat esittelivät lopullisia ideoitaan. Ideoissa tarkasteltiin koululaisten liikunnan edistämistä, kuluttajien ohjaamista ympäristön kannalta kestävämpien tuotteiden ostamiseen, ennakointitiedon hyödyntämistä työnhaussa sekä muovisten vesipullojen käytön vähentämistä.

”Inspiroivia kohtaamisia”

Laureasta CERN Bootcampille osallistuivat muun muassa kauneudenhoitoalan YAMK-koulutuksessa opiskeleva Ida Haglund sekä Yrityksen kasvuun johtamisen -YAMK-koulutuksen Maarit Hannula. Molemmat olivat tyytyväisiä kokemukseen:

“CERN oli inspiroiva ympäristö ja kokemuksena tämä oli mieletön. CERNiin tutustuminen ja asiantuntijoiden tapaaminen toi todella paljon uutta tietoa”, Haglund kuvailee.

“Tämä oli myös ainutlaatuinen verrattuna mihin tahansa muuhun opintojaksoon, kun lähdimme viideksi päiväksi kokonaan uuteen ympäristöön. Se mahdollisti aivan eri tavalla oppimisen ja uusien ideoiden syntymisen”, Hannula jatkaa.

Intensiiviviikolla opiskelijat hyödynsivät palvelumuotoilun menetelmiä ideoidensa kehittelyssä. Tärkeässä roolissa kaikkien ryhmien ideoissa olivat myös asiantuntijoiden haastattelut ja ideoiden testaaminen CERNissä.

“Meihin opiskelijoihin suhtauduttiin CERNissä todella vakavasti. Kävimme tapaamassa muun muassa Geneven yliopiston tohtoriopiskelijoita, jotka olivat tutustuneet tarkasti meidän kysymyksiin ja keränneet meille tieteellisiä artikkeleita”, Ida Haglund kertoo.

CERN Bootcampin toteuttivat kolme ammattikorkeakoulua yhdessä Helsingin yliopiston Fysiikan tutkimuslaitoksen HIP:n kanssa.

Teksti: Ilpo Vuorivirta

Kuva: Unsplash

Comments are closed.