Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op)

Tämä opintojakso on osa Kiinteistöalan kehittäjä -kokonaisuutta, jonka tavoitteena on monipuolisen isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen alan tietotaidon kehittäminen. Halutessasi suorittaa kokonaisuuden ilmoittaudu tämän opintojakson lisäksi Kestävä kehitys ja elinkaaren hallinta (5 op) ja Kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin perusteet (5 op) -opintojaksoille. Voit myös suorittaa pelkästään tämän opintojakson.

Tämä opintojakso on Laurean opintotarjonnasta.

Avainsanat

kiinteistöjohtaminen, isännöinti, turvallisuus, riskienhallinta

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella TO00BS57-3010.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautumislinkki lisätään myöhemmin.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella TO00BS57-3010.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautumislinkki lisätään myöhemmin.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 20.5.-26.5.2024

Toteutus: 1.6.-31.12.2024 | Opintojakso on automatisoitu MOOC (Massive Open Online Course), jonka suoritat täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. 

Oppimisalusta: Laurean Canvas, kirjaudutaan HAKA-tunnuksilla tai Laurean käyttäjätunnuksella | saat käyttöösi Laurean käyttäjätunnuksen ilmoittautumisajan päätyttyä

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla tutustut turvallisuuden ja riskienhallinnan perusteisiin

Kurssin suoritettuasi osaat:

  • määrittää yritysturvallisuuden, turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan käsitteet, osa-alueet sekä
    niiden merkityksen organisaatiolle
  • määrittää organisaatioiden turvallisuudelle asetettujen vaatimusten ja parhaiden käytäntöjen perusteet
  • hyödyntää riskienhallinnan periaatteita sekä riskien arvioinnin ja hallinnan menetelmiä turvallisuuden kehittämisessä

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Lauren opinto-oppaasta.

Opettajat

Vastuuopettaja: Timo Ryynänen (Laurea)

Muut toteutuksen opettajat: Soili Martikainen (Laurea), Essi Tammisto (Laurea)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.