Kestävä kehitys ja elinkaaren hallinta (5 op)

Tämä opintojakso on osa Kiinteistöalan kehittäjä -kokonaisuutta, jonka tavoitteena on monipuolisen isännöinnin, kiinteistöjohtamisen ja kiinteistövälityksen alan tietotaidon kehittäminen. Halutessasi suorittaa kokonaisuuden ilmoittaudu tämän opintojakson lisäksi Turvallisuusjohtamisen ja riskienhallinnan perusteet (5 op) ja Kiinteistöjohtamisen ja isännöinnin perusteet (5 op) -opintojaksoille. Voit myös suorittaa pelkästään tämän opintojakson.

Tämä opintojakso on tuotu Metropolian opintotarjonnasta.

Avainsanat

kiinteistöjohtaminen, isännöinti, kestävä kehitys

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella TX00EW07-3006.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella TX00EW07-3006.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 6.5.-19.5.2024

Toteutus: 26.8.-3.11.2024 | Aikataulutettu itsenäinen verkko-opintojakso, joka vaatii viikoittaista työskentelyä

Oppimisalusta: Metropolian Moodle, kirjaudutaan HAKA-tunnuksilla

Opintojakson sisältö

Opiskelijalla on kokonaiskäsitys kestävän kehityksen ja ympäristönsuojelun perusteista kiinteistöissä. 

  • Kestävän kehityksen tavoitteet kiinteistöalalla.
  • Elinkaarikustannuslaskelmien ja elinkaariarvioiden tavoitteet, elinkaariarvioinnin tavoitteiden asettelu, inventaarioanalyysi, vaikutusarviointi ja tulosten tulkinta.
  • Ympäristöselosteet. LCA:n, hiilijalanjäljen, hiilikädenjäljen ja LCC:n laskentatyökalut ja niiden käyttö sekä herkkyystarkastelut.
  • Rakennusten ympäristöluokitukset.

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Metropolian opinto-oppaasta.

Opettaja

Sergio Rossi (Metropolia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.