Oppimistoiminta

3AMK:n oppimistoiminnan tarkoituksena on tuottaa monipuolisesti erilaisia opintojaksoja ja -kokonaisuuksia yhteistyössä 3AMK-korkeakoulujen kesken. Opintotarjonnassa hyödynnetään kolmen korkeakoulun yksilöllisiä vahvuuksia ja näin tuodaan opiskelijoille lisää vaihtoehtoja opintotarjontaan. Opintojaksot ja -kokonaisuudet koostetaan pitäen tulevaisuuden työelämän tarpeet keskiössä ja luodaan joustavia ja monipuolisia ratkaisuja opiskelijoiden saataville. 3AMK tekee opintoyhteistyötä myös Aalto yliopiston ja Helsingin yliopiston kanssa. Lisäksi 3AMK:lla on strateginen yhteistyökumppani HAUS kehittämiskeskus Oy, jonka kanssa oppimistoiminta tuottaa opintoja.

Opintoja tarjotaan tutkinto- ja jatkuvan oppimisen opiskelijoille AMK- ja YAMK-opintoina. 3AMK tarjoaa opiskelijoille:

  • Intensiiviopintoja, jotka ovat 5–10 opintopisteen laajuisia, Laurean, Metropolian ja Haaga-Helian yhteisesti tuottamia opintojaksoja.
  • Osaamispolkuja, jotka koostuvat kunkin korkeakoulun 5 opintopisteen laajuisesta opintojaksosta. Osaamispolun laajuus on yhteensä 15 opintopistettä ja se suoritetaan pääsääntöisesti yhden lukukauden aikana.
  • Kieliopintoja sekä 3AMK-korkeakoulujen että Aalto yliopiston tarjonnasta. Opintojaksot ovat osa korkeakoulujen omaa opintotarjontaa, mutta niihin on varattu paikkoja 3AMK:n kautta tuleville opiskelijoille.
YHTEYSTIEDOT

Katja Kuuramaa

Haaga-Helia

katja.kuuramaa@haaga-helia.fi +358 50 4727 972

Tatjana Huhtamäki

Laurea

tatjana.huhtamaki@laurea.fi +358 50 4777 917

Päivi Laine

Metropolia

paivi.laine@metropolia.fi +358 40 1677 999

Comments are closed.