Tunnusluvut ja johtaminen (5 op)

Tämä opintojakso on osa Kauppa- ja yrittäjyyspolkua, jonka tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet kaupan alan vastuutehtäviin, esim. osastovastaavan tai myymäläpäällikön tehtäviin. Opintojen kautta opiskelijat saavat kattavan kuvan vähittäiskaupan monipuolisista työtehtävistä. Voit myös suorittaa pelkästään tämän opintojakson.

Jos haluat suorittaa koko Kauppa- ja yrittäjyyspolun, ilmoittaudu tämän opintojakson lisäksi Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (5 op) ja Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen (5 op) -opintojaksoille. Mikäli suoritat koko Kauppa- ja yrittäjyyspolun, eli kaikki kolme opintojaksoa, olet oikeutettu hakemaan 200€ stipediä ja todistusta polun suorittamisesta.

Kauppa- ja yrittäjyyspolun opintoja tarjontaan kolme kertaa vuodessa: keväällä, kesällä ja syksyllä. Ilmoittaudu mukaan nyt niihin opintojaksoihin, jotka aiot suorittaa kesän aikana. Ilmoittautuminen Kauppa- ja yrittäjyyspolun syksyn opintojaksoille aukeaa toukokuussa.

Huom. Haaga-Helian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: yrittäjyys, vähittäistavarakauppa, myynnin johtaminen, urapolku, henkilöstön johtaminen, tuloksellisuus, toimitusketju

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 1.3.-14.4.2024

Toteutus: Tämä on itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso, joka suoritetaan 1.5.-31.8.2024 välisenä aikana.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla harjoitellaan myyntiosaston tuottojen ja kustannusten tunnuslukuja sekä taloudellista kannattavuutta. Tarkastellaan kaupan tuloksen muodostumista ja sen lisäksi osaston johtamista.

Näissä opinnoissa opiskelija etenee erilaisia tehtäviä suorittamalla. Tehtävät ovat monipuolisia ja edellyttävät opiskelijalta paneutumista käsiteltäviin aiheisiin. Tehtävät vievät aikaa, mutta niitä suorittamalla opiskelija saa hyvän kuvan vähittäiskaupan toimialasta ja työtehtävistä. Opiskelijalta edellytetään määrätietoisuutta ja kykyä suoriutua haastavammistakin tehtäväkokonaisuuksista.

Kurssirakenne:

1. Osaston tuotot ja kustannukset
2. Osaston johtaminen
3. Kaupan tuloksen muodostuminen

Opettaja

Mikko Kumpulainen (Haaga-Helia)

Comments are closed.