Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen (5 op)

Tämä opintojakso on osa Kauppa- ja yrittäjyyspolkua, jonka tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet kaupan alan vastuutehtäviin, esim. osastovastaavan tai myymäläpäällikön tehtäviin. Opintojen kautta opiskelijat saavat kattavan kuvan vähittäiskaupan monipuolisista työtehtävistä. Voit myös suorittaa pelkästään tämän opintojakson.

Jos haluat suorittaa kyseisen polun ilmoittaudu tämän opintojakson lisäksi Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (5 op) ja Tunnusluvut ja johtaminen (5 op) -opintojaksoille. Mikäli suoritat Kauppa- ja yrittäjyyspolun eli kaikki kolme opintojaksoa, olet oikeutettu hakemaan 200€ stipediä ja todistusta polun suorittamisesta.

Huom. Laurean opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pakissa.

Avainsanat: yrittäjyys, vähittäistavarakauppa, myynnin johtaminen, urapolku, henkilöstön johtaminen, tuloksellisuus, toimitusketju

Aikataulu

Ilmoittautuminen: tulossa myöhemmin

Toteutus: Tämä on itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opitaan kaupasta työpaikkana sekä sen turvallisuusjohtamisesta ja riskienhallinnasta. Lisäksi pohditaan kaupan alan myynnin sekä henkilöstön johtamista.

Näissä opinnoissa opiskelija etenee erilaisia tehtäviä suorittamalla. Tehtävät ovat monipuolisia ja edellyttävät opiskelijalta paneutumista käsiteltäviin aiheisiin. Tehtävät vievät aikaa, mutta niitä suorittamalla opiskelija saa hyvän kuvan vähittäiskaupan toimialasta ja työtehtävistä. Opiskelijalta edellytetään määrätietoisuutta ja kykyä suoriutua haastavammistakin tehtäväkokonaisuuksista.

Kurssirakenne:

1. Kauppa työpaikkana
2. Kaupan turvallisuus ja riskienhallinta
3. Henkilöstön johtaminen ja kehittäminen
4. Myynnin johtaminen

Opettaja

Petri Oikkonen (Laurea)

Comments are closed.