Kaupan toimintaympäristö ja kilpailukeinot (5 op)​

Tämä opintojakso on osa Kauppa- ja yrittäjyyspolkua, jonka tavoitteena on antaa opiskelijoille valmiudet kaupan alan vastuutehtäviin, esim. osastovastaavan tai myymäläpäällikön tehtäviin. Opintojen kautta opiskelijat saavat kattavan kuvan vähittäiskaupan monipuolisista työtehtävistä. Voit myös suorittaa pelkästään tämän opintojakson.

Jos haluat suorittaa kyseisen polun ilmoittaudu tämän opintojakson lisäksi Osaston henkilöstön ja myynnin johtaminen (5 op) ja Tunnusluvut ja johtaminen (5 op) -opintojaksoille. Mikäli suoritat Kauppa- ja yrittäjyyspolun eli kaikki kolme opintojaksoa, olet oikeutettu hakemaan 200€ stipediä ja todistusta polun suorittamisesta.

Huom. Metropolian opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pepissä.

Avainsanat: yrittäjyys, vähittäistavarakauppa, myynnin johtaminen, urapolku, henkilöstön johtaminen, tuloksellisuus, toimitusketju

Aikataulu

Ilmoittautuminen: tulossa myöhemmin

Toteutus: Tämä on itsenäisesti verkossa suoritettava opintojakso

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla tarkastellaan kauppaa ja kauppiasyrittäjyyden perusperiaatteita. Opiskellaan kaupan asiakkaiden tarpeita ja asiakaskäyttäytymistä, sekä toimitusketjuja kaupan alalla. Lisäksi määritellään kaupan kilpailukeinoja.

Näissä opinnoissa opiskelija etenee erilaisia tehtäviä suorittamalla. Tehtävät ovat monipuolisia ja edellyttävät opiskelijalta paneutumista käsiteltäviin aiheisiin. Tehtävät vievät aikaa, mutta niitä suorittamalla opiskelija saa hyvän kuvan vähittäiskaupan toimialasta ja työtehtävistä. Opiskelijalta edellytetään määrätietoisuutta ja kykyä suoriutua haastavammistakin tehtäväkokonaisuuksista.

Kurssirakenne:

1. Kauppa ja kauppiasyrittäjyys
2. Kaupan asiakkaat
3. Kauppa osana toimitusketjua
4. Kaupan kilpailukeinot

Opettaja

Erkki Alanen (Metropolia)

Comments are closed.