3AMK liittouman kuulumisia loppuvuoden 2022 aikana

Vuosi 2022 lähenee loppuaan ja on taas hyvä aika kerrata kuluvan vuoden jälkimmäisen puoliskon keskeisiä tapahtumia 3AMK liittouman tiimoilta. Loppuvuoden aikana olemme myös liittouman toiminnassa päässeet pikkuhiljaa eroon poikkeusolojen mukanaan tuomista rajoituksista ja pystyneet tapaamaan toisiamme myös kasvotusten, mikä on tietysti erityisen tärkeää kolmen ammattikorkeakoulun yhteistyössä, kun kaikki toimijat eivät välttämättä tunne toisiaan entuudestaan.

Yhteistä kehittämistä syksyn alkajaisiksi

Syyskuun puolivälin tienoilla pidetyssä liittouman toimijoille järjestetyssä kehittämisseminaarissa oli tällä kertaa teemana hyvät käytänteet yhteistyöalueiden toiminnassa. Tavoitteena oli tunnistaa, ideoida ja vahvistaa hyväksi havaittuja käytänteitä ja toimintatapoja yhteisesti asetettujen tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi, sekä mahdollisten pullonkaulojen poistamiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi. Toimintaa tarkasteltiin kolmen yhteistyöalueen – oppimistoiminnan ja vaikuttavan TKI-toiminnan, sekä uuden yhteistyöalueen, ammattipedagogisen tutkimus- ja kehittämiskampuksen näkökulmista.

Alustusten ja yhteisen keskustelun tuloksena tunnistettiinkin monia kriittisiä menestystekijöitä ja avainrooleja yhteisten tavoitteiden ja tulosten saavuttamiseksi sekä ideoitiin yhdessä, miten voimme varmistaa näiden täysimääräisen hyödyntämisen myös käytännön työskentelyssä.

Vaikuttamista tulevien eduskuntavaalien alla

3AMK liittouma on kuluvan vuoden aikana valmistautunut lähestyviin eduskuntavaaleihin toteuttamalla päättäjille suunnattua vaikuttamissuunnitelmaa. Pääkaupunkiseudun ja koko metropolialueen isona haasteena on tunnetusti osaajapula ja työvoiman saatavuus. Vaalivaikuttamisen keskeisenä viestinä on, että Helsingin seudun metropolialue toimii koko Suomen moottorina ja että Suomi ei pärjää ilman menestyvää metropolialuetta. Toimiva ja menestyvä metropolialue luo virtaa ja energiaa koko Suomeen, eikä metropolialue pärjää ilman osaajia.

3AMK liittouman tarjoamat ratkaisut osaajapulan helpottamiseksi ovat jatkuva oppiminen ja osaamistason nostaminen erityisesti lisäämällä korkeakoulujen aloituspaikkoja, hyödyntämällä paremmin maahanmuuttajataustaisten henkilöiden osaamispotentiaalia, sekä kehittämällä TKI-toiminnan kumppanuusmallia yhdessä työelämän kanssa ja vahvistamalla koulutusvientiä.

Vaikuttamissuunnitelmaa on toteutettu loppuvuoden aikana tapaamalla eri puolueiden hallitusohjelmavalmistelijoita, kansanedustajia ja muita vaikuttajia, sekä mm. laatimalla pyynnöstä asiantuntijalausuntoja eduskunnan sivistysvaliokunnalle. Keväällä 2023 tarkoituksena on toteuttaa eduskuntavaaliehdokkaille suunnattuja vaalitilaisuuksia yhteistyössä jäsenammattikorkeakoulujen opiskelijakuntien kanssa.

Pääkaupunkiseudun yhteistyötä edistämässä

3AMK liittouma on toiminut vuosina 2021–2022 puheenjohtajatahona pääkaupunkiseudun kaupunginjohtajien ja korkeakoulujen rehtoreiden yhteistyöfoorumissa, jonka tavoitteena on metropolialueen kehittäminen, sekä yhteinen edunvalvonta. Yhteistyöfoorumissa ovat mukana kaikki pääkaupunkiseudun yliopistot ja korkeakoulut, sekä Helsingin, Espoon, Vantaan ja Kauniaisten kaupungit. Vuoden 2023 alusta puheenjohtajuus siirtyy 3AMK liittoumalta Aalto-yliopistolle ja Helsingin yliopistolle.

Yhteistyöfoorumi on kokoontunut kaksi kertaa vuoden 2022 aikana. Myös näiden tapaamisten teemana on ollut ratkaisujen hakeminen pääkaupunkiseudun osaajapulaan. Yhteistyöfoorumi on kuluvan vuoden aikana laatinut oman esityksensä hallitusohjelmavaikuttamisen tueksi sekä kehittänyt yhteistyömallia osaajapulan helpottamiseen tähtäävien toimenpiteiden kehittämiseksi eri aloilla.

Tulevan vuoden suunnittelua

Syksyn aikana 3AMK liittouman yhteistyöalueet ovat valmistelleet tiiviisti tulevan vuoden suunnitelmiaan, ja tätä kirjoitettaessa on liittouman toteutussuunnitelma vuodelle 2023 viimeistelyä vaille valmis. Jäsenammattikorkeakoulujen ylläpitäjien hallitukset käsittelevät toteutussuunnitelmaa kokouksissaan vielä joulukuun aikana. Ensi vuonna käynnistämme kokonaan uuden yhteistyöalueen, kun ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus aloittaa toimintansa. Yhteistyö jatkuu entiseen malliin oppimistoiminnan, vaikuttavan tki-toiminnan, koulutusviennin, yrittäjyyden ja innovaatiotoiminnan, sekä tekoälyn hyödyntämisen osalta. Myös yhteiset kirjasto- ja liikuntapalvelut ovat edelleen jäsenammattikorkeakoulujen henkilöstön ja opiskelijoiden käytettävissä.

Katsetta jo tulevaan

Vaikka olemme vasta nykyisen OKM-sopimuskauden puolivälissä, täytyy katsetta vähitellen siirtää jo tulevaan, vuonna 2025 käynnistyvään sopimuskauteen. On selvää, että liittouman täytyy jatkuvasti pystyä saavuttamaan hyvä tuloksia ja vaikuttavuutta, sekä kehittämään toimintaansa ja uudistumaan, jotta voimme lunastaa paikkamme ja osoittaa tarpeellisuutemme alati muuttuvassa maailmassa. Onkin tärkeää käydä koko ajan yhteistä keskustelua siitä, mihin suuntaan haluamme liittouman toimintaa jatkossa viedä ja mitkä ovat tulevaisuudessa ne teema-alueet, joiden avulla pystymme profiloitumaan ja joista meidät erityisesti tunnetaan sekä korkeakoulukentällä, että työelämässä. Tätä keskustelua tulemme käymään yhä enenevässä määrin jo tulevan vuoden aikana.

Olemme kuluvan vuoden aikana tehneet taas paljon hyvää työtä yhdessä ja saaneet aikaiseksi hienoja tuloksia ja vaikuttavuutta monilla eri osa-alueilla. Tästä jälleen mitä parhaimmat kiitokset kaikille liittouman toiminnassa mukana olleille. Nyt on aika rauhoittua ja irrottautua vähitellen muihin askareisiin. Toivotankin kaikille oikein hyvää ja rauhallista joulunaikaa!

Ystävällisin terveisin

Antti Vettenranta

Prosessijohtaja

Comments are closed.