Julkaisuteemat ja kirjoitusohjeet

Haluamme tehdä konferenssilla näkyväksi ammattikorkeakoulujen osaamista hanke-, opetus- ja yritysyhteistyössä. Kutsumme mukaan asiantuntijoita esittelemään kehittämistyötään. Pyydämme konferenssiin asiantuntijakirjoituksia (blogit). Tänä vuonna emme tee paperien vertaisarviointeja eli emme pyydä perinteisiä konferenssipapereita. Mukaan voi hakea 18.1. mennessä lähettämällä abstraktin (max 1500 merkkiä) helena.kuusisto-ek@metropolia.fi tai leena.unkari-virtanen@metropolia.fi, joilta myös saa lisätietoja.

Konferenssi on tänä vuonna maksuton osallistujille.

Konferenssiin ja sen pohjalta toteutettavaan ammatilliseen konferenssijulkaisuun hyväksytään kirjoituksia (blogeja), jotka perustuvat tekijöidensä asiantuntijuudelle, ne tuottavat uutta tietoa, ja ennen julkaisemista ne käyvät läpi toimitusprosessin, jonka perusteella kirjoittajia voidaan vaatia muokkaamaan niitä.

Aikataulu

 • 18.1.2023 Abstraktien palautus
 • 20.1.2023 Hyväksynnästä päätös kirjoittajille 
 • 15.3.2023 Valmiiden tekstien palautus
 • 6.4.2023 Kommentit kirjoittajille 
 • 27.4.2023 Konferenssi ja esitykset
 • 5.5.2023 Lopulliset versiot teksteistä julkaisun toimituskunnalle 

Pyrimme saamaan julkaisun valmiiksi kesäkuussa 2023.

Kirjoitusohjeet

 • Tekstin pituus 5 000–10 000 merkkiä ilman välilyöntiä
 • Fontti Times New Roman, koko 12, riviväli 2, marginaalit 2,5 cm ympäriinsä
 • Otsikot fonttikoolla 14 boldattuna. Sivut numeroituna. Lisää 3–5 avainsanaa kuvaamaan sisältöä. Lisää alkuun otsikkosivu, joka sisältää kirjoittajien yhteystiedot otsikon jälkeen.
 • Tekstit voidaan kirjoittaa suomeksi tai englanniksi
 • Teksteistä laaditaan erillinen julkaisu ja julkaistut tekstit kerryttävät kunkin korkeakoulun julkaisupisteitä
 • Sekä abstraktit että artikkelitekstit (MUOKATTU) palautetaan sähköpostilla  helena.kuusisto-ek@metropolia tai leena.unkari-virtanen@metropolia.fi
 • Lähdeviittaukset
  • Lähdeviittauksissa pyydämme käyttämään Harvardin nimi-vuosijärjestelmää. Nimi-vuosijärjestelmässä tekstiviite on kolmiosainen: tekijän nimi, julkaisuvuosi ja sivunumero/numerot, esim. Sillinen 2012, 25-29.
 • Lähdeluettelo
  • Lähdetiedon perusrakenne on neliosainen: (tekijä) (julkaisuvuosi) (teoksen nimi ja alaotsikot) (kustantajan toimipaikka: kustantaja).
  • Lähteet aakkostetaan lähdeluetteloon.
 • Esimerkkejä lähteiden suositeltavista merkintätavoista
  • Kokonaisteokset:
   • Hirsjärvi, S. & Remes, P. & Sajavaara, P. 2015. Tutki ja kirjoita. 20. painos (alkup. 2009). Helsinki: Tammi.
   • Nussbaum, Martha C. 2011. Talouskasvua tärkeämpää: Miksi demokratia tarvitsee humanistista sivistystä? Suom. Timo Soukola (alkup. 2010). Helsinki: Gaudeamus.
   • Sipari, S. & Vänskä, N. & Lehtonen, K. & Helenius, S. & Väisänen, S. & Harra, T.2022. Osallistuva tutkimuskumppanuus kuntoutuksessa. Metropolia Ammattikorkeakoulun julkaisuja. OIVA-sarja 50. Helsinki: Metropolia Ammattikorkeakoulu. https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-328-332-9
   • Jacobsen, H. A. 2014. Chemical reactor modeling: multiphase reactive flows. Berlin: Sprin. Viitattu 7.4.2022. http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-05092-8
  • Artikkeli kokoomateoksessa:
   • Granbom, I. 2015. Teachers’ beliefs, norms and values of gender equality in preschools. Teoksessa Brownhill, S. & Warin, J. & Wernersson, I. (toim.). Men, Masculinities and Teach ing in Early Childhood Education. New York: Routledge. 83-91. 
   • Jonson, M. 1992. Tunneling times in quantum mechanical tunneling. Teoksessa Ferry, D. K. & Jacoboni, C. (toim.). Quantum transport in semiconductors. New York: Plenum Press. 193-238. 
   • Kosonen, S. 2017. Mielenterveyden huomioiminen ohjauksessa. Teoksessa Puukari, S. & Lappalainen, K. & Kuorelahti, M. (toim.). Ohjaus ja erityisopetus oppijoiden tukena. E-kirja. Jyväskylä: PS-kustannus. Luku 8.
  • Artikkelit ammatillisessa tai tieteellisessa lehdessa, kausijulkaisussa ja vastaavassa:
   • Al-Jabari, M. 2004. Dynamics of chelation-supercritical fluid extraction from wood fibers. Journal of separation science 27 (9). 686-690. 
  • Jos henkilötekijä ei ole tiedossa, käytetään harkinnan mukaan joko lähteen nimeä tai yhteisökirjoittajaa:
  • Seminaari- tai konferenssiesitys tai vastaava:
   • Tainio, L. 2011. Perusopetuksen oppimateriaalit sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. Puheenvuoro 27.10. tasa-arvoasiain neuvottelukunnan seminaarissa Varhaiskasvatus ja perusopetus edistämään tyttöjen ja poikien tasa-arvoa. Helsinki.
 •  

Comments are closed.