Turvallisesti matkalla maailmalle – Esihenkilön tehtävät ja vastuut (3 op)

Oletko miettinyt millainen vastuu esihenkilöllä ja johdolla on organisaation jäsenten ulkomaanmatkojen turvallisuudesta? Tällä opintojaksolla tarkastellaan ulkomaantyötä koskevaa lainsäädäntöä sekä ulkomaantyöhön liittyviä turvallisuusmenetelmiä.

Huom. Laurean opiskelija! Tämä opintojakso on osa korkeakoulusi omaa tarjontaa, joten ilmoittauduthan opintojaksolle korkeakoulusi käytänteiden mukaisesti Pakissa.

Avainsanat: turvallisuus, esimiestyö, ulkomaantyö

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 27.11.2023-

Toteutus: 27.11.23-30.6.2024. Opintojakso on automatisoitu MOOC (Massive Open Online Course), jonka suoritat täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. 

Opintojakson sisältö

Opintojakso tarkastelee ulkomaantyön turvallisuutta esihenkilön ja johdon vastuun näkökulmasta. Opintojakso on tarkoitettu kaikille niille asiantuntijoille, esihenkilöille sekä tuleville esihenkilöille, jotka suunnittelevat ja vastaavat organisaation jäsenten ulkomaanmatkojen turvallisuudesta. Ulkomaantyö on käsite, jota käytetään tässä opintojaksossa yhtenäisyyden vuoksi kuvaamaan organisaation ulkomaille suuntautuvaa toimintaa.

Opintojakso muodostuu orientaation lisäksi seuraavista moduuleista:

  • Moduuli 1: Kivijalkana turvallisuuden johtaminen ja ennakoiva turvallisuuskulttuuri
  • Moduuli 2: Ulkomaantyötä koskeva lainsäädäntö
  • Moduuli 3: Turvallisuusperehdytys ja -koulutus turvallisen ulkomaantyön mahdollistajana
  • Moduuli 4: Turvallisuusilmoitusmenettelystä tukea ulkomaantyön turvallisuudelle
  • Moduuli 5: Turvallisuusviestintä ja kriisinhallinta ulkomaantyössä

Opettajat

Soili Martikainen (Laurea) ja Essi Tammisto (Laurea)

Comments are closed.