Julkaisuvaihtoehdot ja kirjoitusohjeet

Julkaisuvaihtoehdot

Konferenssipaperit lähetetään arvioitavaksi oheisen EasyChair linkin kautta: https://easychair.org/conferences/?conf=3uas
Konferenssiin hyväksytään kahdenlaisia papereita:

 1. Blogitekstit
   • 10 000 – 15 000 merkkiä ilman välilyöntiä (6-9 sivua)
   • Suomeksi tai englanniksi

Blogit ovat OKM:n vaatimuksien mukaisia toimitettuja julkaisuja, jotka perustuvat kirjoittajien asiantuntijuudelle. Toimituskunta valitsee julkaistavat blogit. Johtajuuden ja yrittäjyyden teemoista voi kirjoittaa vapaasti, sekä myös esimerkiksi hanketyöhön liittyen vaikkapa hankkeessa saadusta uudesta tiedosta ja opeista liittyen johtamiseen tai yrittäjyyteen, näkemyksiä hankkeiden johtamisesta, hankkeiden vaikuttavuudesta osallistuviin yrittäjiin / yrittäjyyden opiskelijoihin.

 1. Tutkimuspaperit
   • 20 000 – 40 000 merkkiä ilman välilyöntiä (10-25 sivua)
   • Suomeksi tai englanniksi

Tutkimuspaperit ovat nimensä mukaisesti aineistopohjaisia tutkimuksia hankkeista tai muusta tutkimustoiminnasta. Rakenne rakentuu abstraktista, johdannosta, teoriasta, metodologiasta, tuloksista ja johtopäätöksistä.

Kirjoitusohjeet

 • Lähetä julkaisu pdf-muodossa, linkki easychair
 • Voit kirjoittaa suomeksi tai englanniksi
 • Fontti: Times New Roman, koko 12, riviväli 2, marginaalit 2,5 cm ympäriinsä
 • Otsikot fonttikoolla 14 boldattuna
 • Numeroi kaikki sivut
 • Abstraktin maksimipituus 200 sanaa, lisää 3-5 avainsanaa kuvaamaan sisältöä
 • Lisää otsikkosivu joka sisältää kirjoittajien yhteystiedot otsikon jälkeen.
 • Kirjoita referenssit APA 7 (American Psychological Association) tyylillä
 • Älä käytä tavutusta tekstissä

Muita ohjeita:

 • Kirjoittajan velvoite on huolehtia tekijäoikeuksista
 • Julkaisu ei ole saanut olla aiemmin julkaistuna, tai samaan aikaan muussa julkaisuprosessissa
 • Kun julkaisu on hyväksytty sitä ei saa enää muokata
 • Jos julkaisu hyväksytään, joku kirjoittajista sitoutuu esittämään paperin konferenssissa.

Lähetä tutkimuspaperit ja blogit oheisesta linkistä:

Comments are closed.