3AMK-opettajuutta rakentamassa: Karvin tuoreen korkeakoulupedagogiikan arviointien pohjalta eteenpäin

Huom.! Tapahtuman ajankohta siirretty. Alla ajankohtainen tieto.

Mihin suuntaan 3AMK-opettajuutta lähdetään kehittämään? Pohditaan tätä yhdessä näkökulmista, jotka nousevat esiin Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) julkaisemassa Korkeakoulupedagogiikan tila ja uudistaminen -arviointi −raportissa.

3AMK:n ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus järjestää Haaga-Helian, Laurean ja Metropolian opetushenkilöstölle suunnatun seminaarin.

Ajankohta: 31.10. klo 13.00-16.00

Paikka: Metropolia Myllypuron kampus, Myllypurontie 1, tila MPC 1001

Seminaarin teemat

  • Opetus ja oppiminen korkeakoulussa opettajien sekä opiskelijoiden näkökulmasta
  • Korkeakoulujen välinen yhteistyö pedagogiikan kehittämiseksi

Luvassa lyhyet alustukset teemoista Karvin tuoreen raportin tuomien näkökulmien pohjalta sekä yhteistä työskentelyä korkeakoulupedagogiikan kehittämiseksi. Seminaarissa syntyviä materiaaleja hyödynnetään tutkimuskampuksen korkeakoulupedagogiikan tutkimustyöskentelyssä. Tarkoituksen on tämän seminaarin kautta kartoittaa, miten ammattipedagoginen tutkimus- ja kehittämiskampus voisi kehittää omaa korkeakoulutyötään.

Seminaari on tarkoitettu kaikille Haaga-Helia, Laurea ja Metropolia -ammattikorkeakouluissa työskenteleville. Ilmoittautuminen päättyy 20.10.2023. Seminaariin ilmoittautuminen on sitova tarjoiluiden takia.

Comments are closed.