Ympäristöriskien hallinta (5 op)

Ympäristöriskit? Mitä ne ovat, mihin ne vaikuttavat ja kuinka niitä hallitaan?

Tällä opintojaksolla perehdytään siihen, miten ympäristöriskit vaikutavat organisaatioiden toimintaan, millaisia vaatimuksia ja käytänteitä ympäristöriskien hallinnalle on asetettu sekä miten ympäristöuhat määritellään. 

Tämä opintojakso on Laurean opintotarjonnasta.

Avainsanat

ympäristöriskit, ympäristöuhat, ympäristöriskien hallinta

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella TO00BN77-3011.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautumislinkki lisätään myöhemmin.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella TO00BN77-3011.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautumislinkki lisätään myöhemmin.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 20.5.-26.5.2024

Toteutus: 1.6.-31.12.2024 | Opintojakso on automatisoitu MOOC (Massive Open Online Course), jonka suoritat täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta.

Oppimisalusta: Laurean Canvas, kirjaudutaan HAKA-tunnuksilla tai Laurean käyttäjätunnuksella | saat käyttöösi Laurean käyttäjätunnuksen ilmoittautumisajan päätyttyä

Opintojakson sisältö

  • Ympäristöriskien hallinnalle asetetut vaatimukset ja käytänteet
  • Ympäristöuhkien määritelmä ja vaikutukset organisaatioiden toiminnalle
  • Ympäristöriskien arviointi ja hallinta
  • Ympäristöriskien hallinnan toimintamallit ja ohjeistukset

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Laurean opinto-oppaasta.

Opettaja

Vastuuopettaja: Anja Aatsinki (Laurea)

Muut toteutuksen opettajat: Heli Kulomaa (Laurea)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.