Turvallisesti matkalla maailmalle – Esihenkilön tehtävät ja vastuut (3 op)

Oletko miettinyt millainen vastuu esihenkilöllä ja johdolla on organisaation jäsenten ulkomaanmatkojen turvallisuudesta? Tällä opintojaksolla tarkastellaan ulkomaantyötä koskevaa lainsäädäntöä sekä ulkomaantyöhön liittyviä turvallisuusmenetelmiä.

Tämä opintojakso on Laurean opintotarjonnasta.

Avainsanat

turvallisuus, esimiestyö, ulkomaantyö

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella TO00CB18-3002.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautumislinkki lisätään myöhemmin.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella TO00CB18-3002.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautumislinkki lisätään myöhemmin.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 20.5.-26.5.2024

Toteutus: 1.6.-31.12.2024 | Opintojakso on automatisoitu MOOC (Massive Open Online Course), jonka suoritat täysin itsenäisesti määräaikaan mennessä. Opinto edellyttää itseohjautuvuutta. 

Oppimisalusta: Laurean Canvas, kirjaudutaan HAKA-tunnuksilla | saat myös käyttöösi Laurean käyttäjätunnuksen ilmoittautumisajan päätyttyä

Opintojakson sisältö

Opintojakso tarkastelee ulkomaantyön turvallisuutta esihenkilön ja johdon vastuun näkökulmasta. Opintojakso on tarkoitettu kaikille niille asiantuntijoille, esihenkilöille sekä tuleville esihenkilöille, jotka suunnittelevat ja vastaavat organisaation jäsenten ulkomaanmatkojen turvallisuudesta. Ulkomaantyö on käsite, jota käytetään tässä opintojaksossa yhtenäisyyden vuoksi kuvaamaan organisaation ulkomaille suuntautuvaa toimintaa.

Opintojakso muodostuu orientaation lisäksi seuraavista moduuleista:

  • Moduuli 1: Kivijalkana turvallisuuden johtaminen ja ennakoiva turvallisuuskulttuuri
  • Moduuli 2: Ulkomaantyötä koskeva lainsäädäntö
  • Moduuli 3: Turvallisuusperehdytys ja -koulutus turvallisen ulkomaantyön mahdollistajana
  • Moduuli 4: Turvallisuusilmoitusmenettelystä tukea ulkomaantyön turvallisuudelle
  • Moduuli 5: Turvallisuusviestintä ja kriisinhallinta ulkomaantyössä

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Laurean opinto-oppaasta.

Opettajat

Soili Martikainen (Laurea), Essi Tammisto (Laurea)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.