Tietohallintojohtaminen (5 op)

 

Tämä opintojakso on haaga-Helian opintotarjonnasta.

Avainsanat

ICT, tietohallinto, tietotekniikka, johtaminen

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella ICB007AS3A-3003.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella ICB007AS3A-3003.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 15.5.-23.5.2024

Opintojakso edellyttää aikaisempia ICT-opintoja. Tarkemmat lähtötasovaatimukset ovat luettavissa Haaga-Helian opinto-oppassa.

Toteutus: 19.8.-11.10.2024 | Ohjattua ja itsenäistä verkko-opiskelua | Online-luento tiistaisin klo 11.00-13.45

Oppimisalusta: Haaga-Helian Moodle, kirjaudutaan Haaga-Helian tunnuksilla | Jos sinulla ei ole käytössäsi aktiivisia Haaga-Helian tunnuksia, saat ne ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään

  • tietohallintoon ja sen johtamiseen liittyviä peruskäsitteitä
  • tietotekniikkaan liittyvää liiketoimintayhteistyötä
  • viitekehyksiä yleisesti, kuten Cobit, ITIL, IT governance, tietohallinantojohtamisen mallit
  • tietotekniikan hyötyjen johtamista tiedon, talouden, teknologian ja tuotannon näkökulmasta

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
– Ymmärtää liiketoimintayhteistyön merkityksen liiketoimintaa tukevan tietotekniikan johtamisessa ja kehittämisessä
– Ymmärtää tietohallinnon ja liiketoiminnan yhteensovittamisen merkityksen mm. strategioiden kautta
– Tuntee tietohallinnon ja sen johtamiseen liittyviä viitekehysmalleja ja teoriaa
– Tuntee IT -organisointiin liittyviä toimintamalleja
– Omaa perusteet hahmottaa tietotekniikkatoimintoja johdettavana resurssina.

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Haaga-Helian opinto-oppaasta.

Opettaja

Anne-Maritta Talaslahti (Haaga-Helia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.