Riskienhallinta (5 op)

Opintojaksolla käsitellään lainsäädännön vaatimuksia sekä valitun lääkinnällisen laitteen hallintaa ja sen käyttöön liittyviä riskejä.

Tämä opintojakso on tuotu Metropolian opintotarjonnasta.

Avainsanat

lääkinnälliset laitteet, riskienhallinta, lainsäädäntö

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella TX00EY14-3001.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella TX00EY14-3001.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 6.5.-19.5.2024

Toteutus: 19.8.-13.10.2024 | Lähiopetus Metropolian Karamalmin kampuksella

Oppimisalusta: Metropolian Moodle, kirjaudutaan HAKA-tunnuksilla

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla käsitellään:

  • Lääkinnällisten laitteiden peruskäsitteet
  • Lainsäädännön vaatimukset
  • Riskienhallinnan käsitteet ja terminologia
  • Riskienhallinnan standardit, ohjeistukset ja menetelmät
  • Kotiympäristön lääkinnällisten laitteet, käyttö ja käyttöön liittyvät riskit

Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää lainsäädännön vaatimuksia, osaa käyttää oleellisia menetelmiä ja standardeja vastatakseen vaatimuksiin, hallitsee valitun lääkinnällisen laitteen ja ymmärtää sen käyttöön liittyvät riskit, sekä osaa soveltaa tietoja ja taitoja käytännön riskienhallintatehtävissä.

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Metropolian opinto-oppaasta.

Opettaja

Mikael Soini (Metropolia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.