Kohti yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan toivottavia tulevaisuuksia (5 op)

Tulevaisuudentutkimus on tiede, joka tavoittelee kestävää planeetaarista elämäntapaa ja yksilön hyvää elämää. Ennakointi on tulevaisuudentutkimuksen soveltamista toivottavien tulevaisuuksien hahmottamiseksi ja tavoittelemiseksi.

3AMK järjestää ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen intensiiviviikon, joka on suunnattu YAMK-opiskelijoille riippumatta ennakoinnin ja tulevaisuudentutkimuksen lähtötasosta. Opintojakso sopii erityisesti niille, jotka haluavat oppia tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin perusteet sekä soveltaa niitä henkilökohtaisten tulevaisuuksien hahmottamisessa. 

Toteutus valtaistaa opiskelijat pohtimaan henkilökohtaisen ja yhteisötason toivottavien tulevaisuuksien suhdetta toisiinsa ja rakentamaan tulevaisuuspolkuja, joissa ne yhdistyvät. Opintojakson teorialuennoilla käsitellään tulevaisuudentutkimuksen ja ennakoinnin perusteita, ennakointia liiketoiminnassa ja julkishallinnossa sekä transformationaalista tulevaisuustyötä.

Tämä opintojakso on uniikki 3AMK-yhteistoteutus, jota koordinoi Haaga-Helia.

Avainsanat

tuleivaisuus, tulevaisuudentutkimus, tulevaisuustyö, tulevaisuustaidot, strateginen ennakointi, ennakoinnin menetelmät, julkishallinto, YAMK

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella OTH8HM018-3001.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella OTH8HM018-3001.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 6.5.-26.5.2024

Ennakkotehtävä: saatavilla 1.10., palautus viimeistään 10.11. Arviointi hyväksytty/täydennettävä/hylätty

Intensiiviviikko: 13.11.–16.11.2024 (ke-la) klo 09.00–16.00.

Reflektoiva yksilötehtävä: palautus viimeistään 26.11.

 • Arviointi: opettaja-arviointi ja kirjallinen vertaisarviointi toiselta opiskelijalta. Ohjeet vertaisarviointiin kerrotaan oppimisalustalla. Vertaisarvioitava työ osoitetaan viimeistään 27.11 ja vertaisarviointi tulee tehdä viimeistään 3.12. mennessä. Vertaisarvioinnin arviointi hyväksytty/hylätty.

Oppimisalusta: Haaga-Helian Moodle, kirjaudutaan Haaga-Helian tunnuksilla | Jos sinulla ei ole käytössäsi aktiivisia Haaga-Helian tunnuksia, saat ne ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson sisältö

 • Tulevaisuudentutkimus tieteenä ja sen käsitteet
 • Ennakointi ja sen menetelmät
 • Strateginen ennakointi
 • Ennakointi julkishallinnossa
 • Transformatiivinen tulevaisuustyö
 • Tulevaisuustaidot

Kuinka opintojakson ennakointityö auttaa tavoittelemaan hyvää elämää osana yhteisöä? Opintojakso:

 • auttaa hahmottamaan, mitkä ovat toivottavia vaihtoehtoisia tulevaisuuksia yksilön, hänen yhteisöjensä ja yhteiskunnan näkökulmasta
 • kartoittaa omaa toimijuutta tavoitella hyvää elämää osana yhteisöjä ja yhteiskuntaa.
 • ryhmätyöosuuksissa vaihdetaan näkemyksiä ja luodaan jaettua ymmärrystä hyvästä elämästä.

Käytyään opintojakson opiskelija osaa:

 • hahmottaa tulevaisuuksientutkimuksen ja ennakoinnin lähtökohdat, erityispiirteet ja ennakoinnin prosessin
 • soveltaa tulevaisuuksientutkimuksen ja ennakoinnin menetelmiä omassa elämässään, osana yhteisöjään ja yhteiskuntaa
 • hyödyntää kotimaista ja kansainvälistä tulevaisuuksientutkimuksen ja ennakoinnin lähteitä

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Haaga-Helian opinto-oppaasta.

Opettajat

Vastuuopettaja: Vesa Heikkinen (Haaga-Helia), Margit Suurnäkki (Haaga-Helia)

Muut toteutuksen opettajat: Pasi Hario (Laurea), Leena Unkari-Virtanen (Metropolia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.