Kiertotalous ja ilmasto liiketoimintamahdollisuutena (5 op)

Kiertotalouden osaamista tarvitaan jatkossa yhä enemmän. Uudenlainen, kestävä liiketoiminta on merkittävä ilmastonmuutokseen vaikuttavien päästöjen vähentäjä. Tule kehittämään omaa osaamistasi siitä, miten yritykset voivat tehdä vastuullisia ilmastotoimia ja hyödyntää kiertotaloutta ja sen liiketoimintamalleja.

Opintojakso on perustason kurssi, josta saat hyvä edellytykset jatkaa muihin syventävän tason kiertotalouden opintoihin.

Tämä opintojakso on Haaga-Helian opintotarjonnasta.

Avainsanat

kiertotalous, kestävä kehitys, kestävä liiketoiminta, ympäristövastuu

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella SER001AS2A-3008.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella SER001AS2A-3008.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 15.5.-23.5.2024

Toteutus: 19.8.-11.10.2024 | Verkko-opintojakso: etäluennot sekä itsenäinen aikataulutettu työskentely verkossa | Online-luennot maanantaisin klo 17.40-20.30

Oppimisalusta: Haaga-Helian Moodle, kirjaudutaan Haaga-Helian tunnuksilla | Jos sinulla ei ole käytössäsi aktiivisia Haaga-Helian tunnuksia, saat ne ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson sisältö

• Johdanto vastuulliseen liiketoimintaan ja erityisesti yrityksen ympäristövastuuseen
• Kiertotalouden perusteet ja muutos lineaarisesta mallista kiertotalouteen
• Ilmastotoimet toimitusketjussa ja resurssitehokkuus
• Esimerkkejä yritysten eri asiantuntijoiden roolista kiertotalouden ja ilmastotoimien edistäjinä
• Omien vaikutusmahdollisuuksien oivaltaminen
• Kiertotalouden liiketoimintamallit

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:
• Tietää keskeiset peruskäsitteet ja niiden väliset vaikutussuhteet kiertotaloudesta, vastuullisesta liiketoiminnasta, ympäristövastuusta ja resurssitehokkaasta toimitusketjusta
• Tietää useita keinoja, miten yritykset ja yrityksissä töissä olevat asiantuntijat voivat tehdä ilmastotoimia.
• Osaa hahmottaa ja perustella tekoja, joilla voi tehdä ilmastotekoja ja edistää kiertotaloutta.
• Osaa hahmottaa kiertotalouden liiketoimintamalleja ja arvioida niitä

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Haaga-Helian opinto-oppaasta.

Opettajat

Satu Harkki (Haaga-Helia), Soile Kallinen (Haaga-Helia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.