Kiertotalouden liiketoiminnan ja palveluiden kehittäminen (5 op)

Tällä opintojaksolla perehdytään kiertotalouden palveluiden ja liiketoimintamallien kehittämiseen ja muotoiluun. Pääset harjoittelemaan eri menetelmien ja työkalujen hyödyntämistä työelämään valmistavassa ryhmätyössä.

Tämä opintojakso on Haaga-Helian opintotarjonnasta.

Avainsanat

kiertotalous, palveluiden kehittäminen, liiketoiminnan kehittäminen, kiertotalouden liiketoimintamallit, palvelumuotoilu

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella SER003AS2A-3002.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella SER003AS2A-3002.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 15.5.-23.5.2024

Toteutus: 21.10.-13.12.2024 | Verkko-opintojakso: etäluennot sekä itsenäinen aikataulutettu työskentely verkossa | Online-luennot 31.10., 14.11., 28.11. ja 12.12. klo 17.40-20.30

Oppimisalusta: Haaga-Helian Moodle, kirjaudutaan Haaga-Helian tunnuksilla | Jos sinulla ei ole käytössäsi aktiivisia Haaga-Helian tunnuksia, saat ne ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson sisältö

Opintojaksolla opetellaan systemaattinen tapa kehittää ja muotoilla kiertotalouden palveluja ja liiketoimintamalleja. Tällä opintojaksolla pääpaino on yhteiskehittämisessä ja tiimityössä. Opettajat toimivat tiimien valmentajina ja auttavat tiimejä kehittämään liiketoimintamalleja ja palveluja toimeksiantajayritykselle.

Opintojaksolla perehdytään

  • kiertotalouden palveluiden ja liiketoiminnan kehittämiseen toimeksiantajayrityksen tarpeet huomioiden
  • kiertotalouden liiketoimintamalleihin ja menetelmiin
  • kiertotalouden perusteisiin (niille opiskelijoille, joilla ei ole aikaisempaa kokemusta kiertotaloudesta)
  • empaattiseen, asiakasymmärrykseen perustuvaan palvelumuotoiluun
  • käytettävien menetelmien ja työkalujen valintaan, käyttöön ja arviointiin.

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Haaga-Helian opinto-oppaasta.

Opettajat

Pirjo Purovesi (Haaga-Helia), Satu Harkki (Haaga-Helia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.