Johdanto digitaalisiin palveluihin (5 op)

Tällä opintojaksolla pääset tutustumaan digitaalisiin palveluihin käyttäjäkeskeisten verkkosivujen suunnittelun sekä verkkosivujen käytettävyyden analasoinnin kautta.

Tämä opintojakso on Haaga-Helian opintotarjonnasta.

Avainsanat

digitaaliset palvelut, saavutettavuus, käyttäjäkeskeinen suunnitteluprosessi, heuristinen analyysi, web-käyttöliittymän suunnittelu

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella DIG001IT1A-3066.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella DIG001IT1A-3066.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 15.5.-23.5.2024

Toteutus: 19.8.-11.10.2024 | Itsenäinen verkko-opintojakso

Oppimisalusta: Haaga-Helian Moodle, kirjaudutaan Haaga-Helian tunnuksilla | Jos sinulla ei ole käytössäsi aktiivisia Haaga-Helian tunnuksia, saat ne ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson sisältö

• Digitaalisaatio ja digitaalinen palvelu yleisesti.
• Käytettävyys, käyttäjäkokemus ja saavutettavuus.
• Käyttäjäkeskeisen suunnitteluprosessin päävaiheet.
• Digitaalisen palvelun käytettävyyden heuristinen analyysi.
• Responsiivisen web-käyttöliittymän suunnittelu, toteutus (html ja css) ja testaus.
• Oman oppimisen arviointi ja ammatillisen kehittymisen pohdinta.

Opintojakson suorittanut tai vastaavan osaamisen hankkinut opiskelija osaa

• tunnistaa digitaalisen palvelun mahdollisuuksia sekä siihen liittyviä keskeisiä ilmiöitä ja käsitteitä,
• ymmärtää käyttäjäkokemuksen, käytettävyyden ja saavutettavuuden merkityksen,
• tunnistaa palvelumuotoilun roolin ja merkityksen digitaalisten palveluiden kehittämisessä,
• osaa analysoida ja arvioida digitaalista palvelua ja
• osaa suunnitella, toteuttaa ja testata yksinkertaisen web-käyttöliittymän.

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Haaga-Helian opinto-oppaasta.

Opettaja

Teemu Ruohonen (Haaga-Helia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.