ICT-ratkaisumyynti (5 op)

Tällä opintojaksolla perehdytään ICT-ratkaisuiden myymiseen. Opintojaksolla käsitellään ratkaisumyynnin prosessin eri vaiheita sekä niissä käytettäviä tekniikoita ja neuvottelutaitoja.

Tämä opintojakso on Haaga-Helian opintotarjonnasta.

Avainsanat

ICT, myynti, ratkaisumyynti, neuvottelutaidot, tarjouksen laatiminen, hinnoittelu

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Peppissä/Pakissa/OMAssa. Löydät opintojakson tunnuksella ICB006AS3A-3005.

Haaga-Helian polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Laurean polkuopiskelija: Ilmoittautuminen tapahtuu riistiinopiskelupalvelun kautta Pakissa. Löydät opintojakson tunnuksella ICB006AS3A-3005.

Metropolian väyläopiskelija: Ilmoittautuminen tämän linkin kautta.

Aikataulu

Ilmoittautuminen: 15.5.-23.5.2024

Toteutus: 19.8.-11.10.2024 | Itsenäinen verkko-opintojakso

Oppimisalusta: Haaga-Helian Moodle, kirjaudutaan Haaga-Helian tunnuksilla | Jos sinulla ei ole käytössäsi aktiivisia Haaga-Helian tunnuksia, saat ne ilmoittautumisajan päätyttyä.

Opintojakson sisältö

– Ratkaisumyynnin prosessi
– Tarjouspyynnön tekeminen
– Tarjouksen laatiminen
– Tarjouksen hinnoittelu ja sen perustelu asiakkaalle
– Ratkaisumyynnin neuvottelut

Tavoitteena on, että opiskelija

  • oppii teorian ja käytännön harjoittelun kautta ratkaisumyynnin prosessin ja sen eri vaiheissa käytettäviä tekniikoita sekä neuvottelutaitoja
  • hahmottaa vaativan ratkaisumyyntityön osa-alueet ja oman asiantuntijaroolinsa siinä
  • saa käsityksen ICT projektien sisällöstä tuotteineen ja palveluineen
  • ymmärtää projektin kustannukset ja pystyy osoittamaan/laskemaan asiakkaan saamat hyödyt toimitettavasta ICT järjestelmästä

Tarkempi opintojaksokuvaus on luettavissa Haaga-Helian opinto-oppaasta.

Opettaja

Tuomo Ryynäinen (Haaga-Helia)

Tämä opintojakso kuuluu näihin teemoihin:

Comments are closed.